måndag 30 maj 2022

”Vissa välkomnar den demografiska förändringen"

Foto från Botaniska trädgården i Lund: Astrid Nydahl
 

”Vissa välkomnar den demografiska förändringen, andra är mer kritiska – men det är ett faktum att den sker. Jag tror ändå att de flesta i dag kan hålla med om att det mångkulturella samhälle som förespråkats i decennier inte har blivit så välfungerande som man hoppades”, skrev Ivar Arpi på sin sida En rak höger. 


Det får man kalla en försiktig formulering. Man kunde istället säga, utan att hymla, att dagens Sverige inte bara är en folkhemsspillra, utan ett förstört och nivellerat land i Europas periferi. 


När vänsterfolk i dag, i sin iver att ursäkta Putin-fascismen och den ryska imperialismen gör sig lustiga på andras bekostnad, glömmer de förstås alltid bort den dimensionen. Hur skulle Sverige, styrt av en hopplös politikerklass, kunna försvara sig vid ett ryskt angrepp utan att vara medlem av NATO? Det skulle inte finnas en chans. Vi känner inte igen vårt land, det har Arpi rätt i, men nog känner vi igen hela politikerklassen från V till SD; en samling skojare som försörjer sig på riksdagsarvoden men i övrigt helst sysslar med banala nöjen. 


För den som tycker att begreppet krigstjänst bär på ett mer romantiskt skimmer - det gör uppenbarligen redaktören för Alliansfriheten - kan jag upplysa att jag gjorde min värnplikt 1973 på Försvarsområde 11:s stab i Malmö. Mitt vapen bar jag till mitt skåp och sedan tillbaka till förrådet, och när stabschefen erbjöd mig vapenutbildning före muck tackade jag nej. Som jag skrivit förut: jag är inte pacifist! Vem kan alls vara pacifist i krigstid? Vem kan hylla pacifismen när vapen av alla de slag överröstar allt i Ukraina?

 

Ja, jag föraktar hela den svenska politikerklassen. Det är ingen nyhet för läsare av denna blogg. Just därför hyser jag ett litet hopp om att det finns klokare och bättre bevandrade människor i NATO, som vet vad som måste göras om Putin och hans maffia har ytterligare erövringsplaner. 


Nej, det "mångkulturella" samhället fungerar inte, det är rentav en förolämpning mot varje hederlig människa.