tisdag 17 maj 2022

Tack till bloggens läsare och ekonomiska hjälpare

Foto: Astrid Nydahl
För en tid sedan berättade jag här i bloggen om betydelsen av riktiga vänner. Jag nämnde både Ervin och Per. Och Anne-Marie förstås, hon som lämnade oss.

Idag vill jag sända en rad av tacksamhet till de läsare som ekonomiskt bidragit till verksamheten. Först vill jag nämna Anders W. i Finland som med sin donation fick mig på fötterna. Och så vill jag nämna generösa Eva B i Stockholm, Karin L i de småländska skogarna, Daniela, Lennart R i Helsingborg, Antti i Norge, Marika C, Hideo M i Stockholm. Har jag glömt någon som ekonomiskt bidragit så påminn mig gärna.

Under bloggens två årtionden långa existens har fler människor bidragit ekonomiskt. I dag nämner jag de människor som gjort det nutid. 

Jag vill också tacka alla de läsare som köpt mina böcker. Det har också bidragit till att jag uthärdat, också när det sett som mörkast ut.

Sist men inte minst vill jag tacka alla de läsare som stannat kvar hos min blogg trots det vidriga kriget. Efter Putin-regimens anfall på Ukraina försvann mellan en tredjedel och hälften av alla mina läsare. Vad det beror på står skrivet i stjärnorna.


Inga kommentarer: