måndag 16 maj 2022

Korkade och obildbara poliser i ett obildat land

Boklöv vid Bosarpasjön. Foto: Astrid Nydahl

 

Bildningsnivån i vårt arma land är ett ämne jag återkommande skrivit om. Den förekommer i samhällets alla segment och är lika förödande i politikerklassen som i folkdjupen.

 

Låg bildningsnivå gör varje samhälle sårbart. På ren svenska man kan säga att korkade människor är mer lättlurade än människor som i alla fall ansträngt sig att skaffa den kunskap som grundskolan numera varken kan eller vill förmedla.

Jag läser en skrämmande text om Johan Siverland, polisinspektör och lärare på polisutbildningen vid Södertörns högskola, som berättar om den låga begåvning som märks bland blivande poliser. 

Han skriver att det ska finnas studenter som är klart olämpliga för yrket, och ”som ertappats med att fuska, som måste äta psykofarmaka för att klara vardagen och som visar upp sina egna körkort och frågar hur man vet vilka siffror som är personnumret”. 

Siverland skriver att rådande antagningskrav kan leda till att vi får poliser som saknar de kunskaper som krävs, som kan komma att fabricera bevis och som har ”så låg begåvningsnivå att de inte skulle få göra värnplikten”.


Orsaken? Ingen skulle säga det rent ut. Det är förmodligen straffbart.

 

 

Inga kommentarer: