söndag 29 maj 2022

Läsning pågår: Den övre luftens gudar

 

Ulf Eriksson skriver i Svenska Dagbladet om. Den övre luftens gudar av Charles King. Boken har underrubriken Hur en grupp nytänkande antropologer förändrade vår syn på ras och kön:

 

Det fanns en tid då upplysta personer tog för givet att alla människor lyder under en biologisk ödesbestämdhet, kännetecknad av hierarkiskt relaterade utvecklingsstadier. De uppenbara skillnaderna i fysionomi och hudfärg tolkades som självklara bevis för existensen av raser med olika ursprung och förnuftsgåvor. Så tänker vi inte längre. Vi vet att olikheterna är större inom de förmenta raserna än mellan dem, och att den västerländska civilisationens perspektiv på världen inte är det enda giltiga eller ens alltid det bästa. 


Boken är nu pågående läsning här. Recension kommer senare. Frågan jag ställer är hela tiden denna: Hur tänker vi numera?


Inga kommentarer: