söndag 1 maj 2022

Är det verkligen fred vi vill ha?

Foto: Astrid Nydahl

Jag vandrar i det fria denna 1 maj. Ändå ofri. Jag nynnar på den gamla Hoola-sången från 1970-talet, "Är det verkligen fred vi vill ha?" och minns särskilt sista versen. Den får bli min högtidsmelodi i dag:

Och med freden kommer tystnaden

Allt ordnas underhand

Och folk och länder styckas upp

i samförståndets namn

"Så tag du halva jorden, bror

och halva månen med

så tar jag andra halvan

så är vi bägge två tillfreds"

Om man då kämpar mot förtryck och hot

för den frihet som man valt

då blir varje krig en segerstrid

och varje fred ett nederlag


Inga kommentarer: