söndag 22 maj 2022

Stefan Zweig om den intellektuelles roll

Vykortsporträtt
 

”En konstnär som tror på rättvisa kan aldrig fängsla massorna och inte heller ge dem paroller att samlas kring. Den intellektuelle bör hålla sig nära sina böcker. Ingen intellektuell har någonsin i världshistorien haft den utrustning man behöver för att bli en folklig ledare (…) Att vara intellektuell är detsamma som att vara alltför rättvis, att förstå motståndaren och därmed försvaga övertygelsen om att man själv har rätt.” 

 

(Stefan Zweig på en presskonferens hos Viking Press i New York 1935)

 

Inga kommentarer: