fredag 20 maj 2022

”Jag bedömer att Ukraina har det strategiska övertaget". Sluta ringa Putin!

Foto 19 maj: Astrid Nydahl
 

Det kommer fler och fler indikationer på att Putin-fascismen lider nederlag. I dag detta:

 Jag bedömer att Ukraina har det strategiska övertaget, säger Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militärstrategi vid Försvarshögskolan och fortsätter:

– Min bedömning grundar sig i två saker. Kortsiktigt har den ryska armén svårt att ersätta de förluster som de har, trots att de försöker. Den långsiktiga nedgången i kapacitet kommer också fortsätta för den ryska armén, om ingenting annat görs.”

Ett krig som detta – stormaktens brutala militära våldtäkt på den mindre, oberoende nationen – innebär inte bara mänskligt lidande och död. Det innebär framför allt en giganisk förstörelse av bostäder, institutioner och infrastruktur.

Det blir ett högt pris som kommer att utkrävas av angriparen. Vid sin sida har han nu både Frankrike och Tyskland som varnar alla andra för att ”förnedra Ryssland”. Vem förnedrar vem? Vem behåller stolthet och självförtroende? Svaren ger sig själva. 

Svenskan i går. Klicka för läsbart format.


Inga kommentarer: