onsdag 3 april 2013

Intressant om Arnstads bok

Mussolini som kitsch. Foto: Lennart R.
I Aftonbladet tar sig idag Fredrik Persson-Lahusen an Arnstads fascismbok. Bland annat finner jag dessa aspekter mycket viktiga:
"Försöken att identifiera idéer i tal och texter är få. Särskilt svårförståeligt är att Arnstad ­inte fördjupar sig i den tyska rörelsen och dess omfångsrika material. Därmed ­riskerar han också att bekräfta den icke-ideologiska bild han vill bestrida.
Det är för övrigt en förlust att Arnstad i stort bortser från tysk forskning, både om tredje riket och om fascismen i stort. Den tyske historikern Wolfgang ­Wippermanns verk om den världsvida fascismen – vilket visar att man kan ­diskutera fascistiska inslag i politisk ­islam utan att använda det belastade ­begreppet ”islamofascism” – förbigås med tystnad.
Med tanke på sina anspråk arbetar Arnstad för ensidigt med anglosaxisk litteratur. Avsaknaden av en klar definition förvärras av att Arnstad inte använder analytiska jämförelser mer. Vad betyder det att Moskvas och Manhattans skyskrapor liknar ”fascismens arkitektur”?
Att det existentiella omfamnandet av kriget, tvärtemot vad Arnstad påstår, inte var unikt; att Thomas Mann och många andra konservativa tänkare gjorde just det samma? Det blir därtill slarvigare ju längre fram i tiden Arnstad kommer."
Exemplet med skyskraporna pekar på något säreget i hans bok. Man undrar om sådana saker diskuterats med en lektör på förlaget. I mina ögon ter de sig minst sagt kufiska. 


9 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Umberto Eco skapade en lista med 14 kännetecken på fascism, enligt hans syn på saken. Jag är ganska tveksam mot en del av dem och tror att det fattas viktiga poster (kan man diskutera fascism utan att ta upp korporativism, exempelvis). Å andra sidan lutar jag åt att begreppet 'fascism' är svårt/omöjligt att exakt definiera. Kanske det rent av är omöjligt att nagla fast exakt. Inlägget finns här, tillsammans med några intressanta läsarsynpunkter.

http://bjornbrum.blogspot.se/2012/09/kannetecken-pa-fascism.html

Ett bevis för att gränserna mellan fascism och andra massrörelser kan vara flytande hörde jag om på radio för några tiotal år sedan i ett historieprogram: det berättades att under en kort tid var de italienska fascisterna intresserade av vad folkhemsbyggarna hade för sig i Sverige. Intresset svalnade efter ett tag visserligen, men man skall nog inte underskatta fascismens sociala ambitioner. Tysk socialpolitik på trettiotalet var en hög klass (för goda arier).

Anonym sa...

Glöm inte "fascistoida" Sverigedemokraterna ... Enligt samma bok. Enligt min mening är det en mycket tveksam beskrivning

Lasse O sa...

Tydligen bestämmer man numera inte själv om man är fascist eller rasist. Det är andra, t ex Arnstad, som avgör det.
Sedan må man bedyra sin oskuld hur mycket som helst. Stämpeln sitter ändå i pannan, ditsatt av goda och toleranta människor som "gillar olika".

Lasse O sa...

Fascist- och rasistjakten i Sverige påminner om "The maniacal Witchsmeller Pursuivant" i avsnittet "Blackadder i the Dock".

http://www.youtube.com/watch?v=fYJZqJezjz4

mats c sa...

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö minst sagt skeptisk till boken enbart med utgångspunkt frånArnstads uttalanden i media

Arnstad kanske har starka belägg och goda argument för sina teser. Det ska bli spännande att läsa. Men inte fan har han forskningen med sig.

http://andreasjohanssonheino.blogspot.se/2013/04/arnstad-fascismen-och-forskningen.html

markus sa...

Det är klart att boken är "kufisk". Den är skriven inte av en historiker eller initierad utan av en ideologiproducent. Hans debattartiklar var för mig tydligt tecken på att det inte handlar om forskning. Han misslyckas med att definiera och lansera begreppet "nyfascism" på ett vettigt sätt.

Inre exil sa...

Tack för era tankar och tips - uppskattas mycket!

Ingvar Johansson sa...

Mer kritik mot Arnstad av en för mig okänd skribent: http://jinge.se/allmant/fascister-bar-inte-knatofs.htm
Lite egendomligt tycker jag nog det är att mer etablerade medier inte satsar på en mer substantiell genomgång av tankegodset i denna bok.

Sixten Andréasson sa...

Skarp kritik av Arnstads bok och framför allt av dess recensenter fann jag på bloggen jinge.se. Den drivs numera av läkaren Anders Romelsjö. Som gästbloggare hade han inbjudit Sven Hofman som skriver under rubriken Fascismen bär inte knätofs.