tisdag 23 april 2013

Erbjudande. Hela trilogin säljs samlad


Jag presenterar ikväll ett erbjudande som endast gäller för bloggens läsare. Det kommer att finnas under en mycket begränsad tid, högst en månad eller fram till den dag en eller flera av titlarna i erbjudandet sålt slut.

Jag säljer hela den trilogi jag publicerat genom bloggen samlad till ett totalt pris av 350:- inklusive frakt. Normalpriset för de enskilda titlarna är: Kulturen vid stupet 200:-, Sextio år senare 150:- och Black Country 250:- (vilket alltså innebär ett normalpris samlat på 600:-). Du beställer paketet (bindande beställning) genom att sända mig ett mail på thomas.nydahl@gmail.com så svarar jag med besked om hur du ska gå tillväga.

Kulturen vid stupet, essäer och reflektioner utkom hösten 2011.

"Kulturen vid stupet heter Thomas Nydahls nya essäbok som han själv låtit trycka i ett vackert band och distribuerar via sin blogg. Jag hör till hans bloggs många trogna besökare och finner där en stilist med alltid läsvärda reflektioner kring liv, litteratur, musik och kulturkritik. Att jag dessutom i hög grad delar hans litterära valfrändskaper gör honom förstås inte mindre intressant. Bland annat den östeuropeiska, eller i bredare mening den centraleuropeiska, litteraturen ligger honom varmt om hjärtat, och den upptar mycket riktigt en viktig del av boken."

Så skrev Einar Jakobsson i sin blogg Rapsodi

Sextio år senare. Mellanöstern, den libyska krigsvåren & islamiseringen utkom vårvintern 2012.

"Under 2000-talet har Nydahl intensifierat sin utgivning. Han förmedlar, numera främst på bloggen, insiktsfulla och initerade rapporter från politik och litteratur, utifrån en internationell horisont. Styrkan i den här boken ligger i det dubbla perspektivet: hur han klarar av att vara både analytisk och privat, att han bryter det objektiva med det subjektiva. Det är också skrivet stillöst – utan skyddande barriärer, men hela tiden i växelverkan mellan balanserat sakligt och engagerat hetsigt. Han avstår också från förenklingen i sitt sätt att presentera det som är komplext och svårt. Det här är en bok som blir ett dokument av både tiden, våren 2011, och människan Thomas Nydahl, våren 2011, med förgreningar bakåt. Här skriver han klarsynt om de problem som mångfalden levererar – en växande fientlighet mellan människor. Det är också fientligheten i sig som han vänder sig mot, inte mångfalden, och att därför söka billiga poänger om politisk inkorrekthet är bara att ställa sig i tjänst åt dumheten. Jag känner få svenska intellektuella som är lika öppna för intryck från andra kulturer, som är lika nyfikna inför just den mångfald som erbjuds från hela världen (alltså den som är större än den anglosaxiska)."

Så skrev Björn Kohlström i sin blogg Bernur.

Black Country. Resor och läsningar i engelska West Midlands (Om industrialismens födelse och utveckling, klassklyftornas brutalitet och multikulturens myter och realiteter) utkom hösten 2012.

"Hur skall det gå för Thomas Nydahl? I sin nyutkomna bok Black Country har han tagit bladet från munnen och skrivit en välbalanserad bok om vår tids mångkulturism och islamisering. Utgångspunkten är engelska West Midlands vars historiska utveckling han följer fram till vår tids segregering och problemfyllda områden. Han jämför de brittiska städerna med situationen i Sydsverige. I denna, djupt pessimistiska bok, drar han sig inte för att ge sig på så känsliga saker som att fördöma vänsterns vänsterprassel: ”Idag går ’vänstern’ hand i hand med detta prästerskap från islams länder och miljöer”. Han försöker dessutom ge en mera nyanserad bild av Tommy Robinson och EDL. En häpnadsväckande djärvhet hos en författare som brukar mötas med respekt. Skall han för detta tilltag slaktas som ett lamm eller marginaliseras med tystnad?"

Så skrev Lars Vilks på sin hemsida Vilks.net


Inga kommentarer: