fredag 12 april 2013

MI5 och kampen mot islamistisk terror

Det händer inte så sällan att man ser människor förneka eller förringa hotet från islamistisk terror. De flesta tycks ju misslyckas, säger dessa människor, blinkar med ena ögat och tillägger att det kunde indikera att det egentligen inte finns ett hot. Då brukar jag skicka en tacksamhetens tanke till de säkerhetspolitiska organisationer som numera tycks ha en bra, men långt ifrån tillräckligt bra, koll på terrorcellerna. Idag fick jag en lista på sådant som brittiska MI5 lyckats hantera av vikt. Ni finner hela listan här. Från den sjunde juli 2005 och framåt kan man studera de olika terrordåden och de dåd som avslöjades som konspirationer och ledde till att de inblandade kunde gripas.
"Between 11 September 2001 and 31 March 2010, 237 individuals have been convicted of terrorism-related offences, including murder, illegal possession of firearms and explosives offences. 1,834 people have been arrested under the Terrorism Act during this period. As of 31 March 2010, 102 prisoners were classified as terrorists, 73 per cent of whom were UK nationals. For more statistical information on the operation of police powers under the Terrorism Act, see the Home Office Statistical Bulletin of 28 October 2010."
Jag har nått den punkt i livet då jag inser att man måste se sanningen i vitögat. Man kan inte misstänkliggöra underrättelsetjänsternas arbete. Tvärtom. Och ändå måste man behålla en kritisk blick, en förmåga att se igenom sådant som kan gagna särintressen i den västerländska sfären. Sist och slutligen handlar det om en kamp mot krafter som vill förslava människor. Den kraft som finns i islamismen ska inte underskattas. De brittiska exemplen är viktiga nog att fundera på.