tisdag 23 april 2013

Motivbilden

En första glimt av Bostonbombarnas motivbild ska alltså ha varit ”att försvara islam från angrepp”. Det läser jag i dagens DN. Inte är jag förvånad, tvärtom, men om det nu ändå visar sig att man lyckas få fram uppgifter från den överlevande yngre brodern kommer kanske också bilden att klarna helt och visa islamistkrigarnas hela motiv och världsbild. Idag skriver man också att den äldre brodern är misstänkt för trippelmord på tioårsdagen av 11 september.

Nå, själv befinner jag mig i Simen Sætres bok Fjordman som visar upp en människa som bestämt sig för att inte passivt se på. Det är mer än intressant om jag så säger. Det ger mig många nya infallsvinklar, om än inte så många nya informationer i sak. En anteckning jag gjort till recensionen av boken:
"Boken om Fjordman ter sig inte skriven för att bevisa en tes (och ändå kommer några att tolka den så). Trots att den innehåller kritiska ord och ironiska vändningar om hans texter så tycks den öppen i sitt anslag, den är vare sig konspiratorisk eller avsiktligt placerad i en politiskt korrekt kontext. Sitt läsvärde har den i en attityd som man möjligen kunde kalla sökande. Författaren anstränger sig att ta reda på fakta. Han läser och ställer frågor. Han rentav reser i Fjordmans spår för att se samma miljöer – också i Mellanöstern och New York – och ställa frågor till människor som delat hans erfarenhet, som på Amerikanska universitetet i Kairo. Han deltar i konferensen med Pamela Geller och hennes krets den 11 september 2012 i New York (där han också bjuder på några frejdiga ögonblicksbilder av EDL-ledaren Tommy Robinsson och konstnären Lars Vilks)."
Återkommer onsdag.

Inga kommentarer: