tisdag 9 april 2013

Förbjudna ord och frihetens villkor

Den onämnbara
Nyhetsbyrån Associated Press (AP) har som bekant beslutat bannlysa, ja förbjuda, ett antal ord i sina texter. Så vitt jag kan se är det tre stycken som varken får skrivas eller läsas:

“Gay marriage”

“Illegal immigrant”

“Islamist”

Om jag säger att det här beslutet ter sig märkvärdigt så underdriver jag. Jag tycker att det luktar Orwellsk språkpolis lång väg. Varför ska en nyhetsbyrå förbjuda sina medarbetare att skriva tre ord som i engelskan torde vara minst sagt frekventa? Enda skälet jag kan komma på är att också i dem ingjuta känslan av att man tillhör en inte bara marginaliserad utan också socialt, politiskt och kulturellt stämplad del av befolkningen. Det vill säga den del där man talar och skriver fritt och öppet om samtidsfrågor. På vilket sätt skulle ett "gay marriage" vara olämpligt som ord? Vad ska det heta istället? Varför ordet "islamism" är det förstår jag ännu mindre eftersom det idag är ett vedertaget begrepp som betyder politisk islam. Så här skriver Frontpage Magazine idag:
"Islamist refers to an organization which believes in imposing Islamic law on a society. This is also known as Islam. While such organizations can function non-violently, so can many Communist and Nazi parties until they come to power. The daily violence in Egypt reminds us that there is no such thing as the non-violent imposition of a system that disenfranchises a sizable portion of the population and destroys the civil rights of all the rest. The AP’s linguistic attack is meant to distinguish between political Islamists and armed Islamists; but if Islamist refers to the goal of making Islam into the political and legal system of a country, what basis is there for distinguishing between the two?"
Man skriver vidare att AP:s beslut innebär en språklig devalvering som utifrån ett avsiktligt och medvetet spår leder fram till okunskap och att man i nyhetsberättelser därför kommer att tvingas sudda ut den kontext som ett fenomen existerar i. Att rapportera om islamistisk terror utan att få använda i-ordet måste bli en grotesk uppvisning i självcensur och medvetet fördummande.

Komiskt i sammanhanget är att AP tidigare beslutat att "illegal immigrant" var det absolut bästa ordet för att beskriva vilka människor det handlade om, och så här skrev DN om det:
"På AP har diskussionerna om uttrycket gått fram och tillbaka. Så sent som i oktober förra året beslutade nyhetsbyrån att ”illegal immigrant” var det mest lämpliga uttrycket för att beskriva att någon vistades i ett land utan tillstånd."
Det jag vill komma åt är inte huruvida sådana begrepp bör användas, utan det faktum att AP förbjuder sina medarbetare att använda dem. Detta blir därför ännu ett bevis på hur omöjligt det är att arbeta för och underordna sig mediavärlden. Att vara en texternas slav är detsamma som att erkänna att man själv saknar såväl tanke- som läsförmåga. Fri är i någon mening bara den som står utanför åsiktsindustrin, oavsett om det handlar om tv, radio eller press.


4 kommentarer:

Lasse O sa...

Jag tror att det numera skall kallas "irregular immigrants" d v s ”irreguljära migranter”.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/aps-sprakreform-lyfts-i-eu_8061372.svd

Anonym sa...

Är inte Dispatch International en del av mediavärlden?

Inre exil sa...

Varje gång en fråga av den typen ställs sker det av signaturen "Anonym".

Men här har du svaret: Dispatch är som jag ser det en del av motrösten - en beståndsdel som kan formulera det som mediaindustrin vägrat och vägrar göra.

einar a sa...

thomas,

vi lever i en mycket märklig tid, milt sagt. vad är saker som dessa uttryck för, utöver en fantastisk dumhet?

jag skulle säga: feghet. ynklighet.

att till varje pris skydda sin egen enfald, feghet och ynklighet.

aldrig trodde jag att vi skulle se ett intellektuellt offentligt rum vars främsta kännetecken är att det är anti-intellektuellt.

allt gott

einar