måndag 29 april 2013

Organhandel - eller organstölder

Hashim Thaçi, numera en statsman, här med Turkiets premiärminister Recep Erdoğan. Bild från NATO:s hemsida.
Det nyheter som nu i eftermiddag kablas ut i världen från Kosova är förödande för det lilla landets rykte. Och det är inte första gången organhandel förknippas med det kosova-albanska ledarskapet. Förra gången handlade det om rykten som gjorde gällande att gerillan UÇK:s ledare stal organ från tillfångatagna serber. Ämnet diskuteras ingående i James Pettifers nya bok The Kosova Liberation Army som jag redan recenserat (men det finns skäl att senare återkomma till den, just i ämnet organhandel. Nu handlar det alltså inte om stölder utan om illegal handel).

"En EU-ledd domstol i Kosovo har dömt fem personer till mellan ett och åtta års fängelse för illegal hantering av organ på en klinik i Kosovo 2008. Minst 30 illegala organoperationer utfördes på kliniken" heter det i Dagens Nyheter, som skriver:
"Domen fastslår att minst 30 illegala organoperationer och -transplantationer gjordes på kliniken det året. Enligt åtalet ledde israelen Moshe Harel ett kriminellt nätverk som rekryterade donatorer och sökte mottagare av organ. Den turkiske läkaren Yusuf Sönmez sägs ha opererat bort organ på kliniken. Ingen av dem prövades, eftersom de inte varit tillgängliga för domstolen. Sönmez är åtalad i Turkiet för illegal organhantering. Donatorerna, som rekryterades från fattiga östeuropeiska och centralasiatiska länder, utlovades motsvarande 130 000 kronor för sina organ, medan mottagarna fick betala upp till 850 000 kronor var. I sin slutplädering sade den europeiske specialåklagaren Jonathan Ratel att ”illegala transplantationer utan tvekan ägde rum på kliniken”."
För mig är det obegripligt att den unga republiken låtit dessa illegala operationer utföras på sitt territorium. Man måste ändå ha förstått att det här inte skulle kunna passera i omvärldens ögon. Den före detta gerillaledaren Hashim Thaçi har ett cv med avsevärda luckor. Han har, det råder det ingen tvekan om, liksom andra i samma befrielsebransch, tyckt sig ha rätten att begå brott "för frihetens sak".

Vi har ju rörelser som Sendero Luminoso i Peru, FARC i Colombia och värre än så i Latinamerika, där narkotikaframställningen betalar för vapnen. Jag är rädd att Kosova-albanerna begick sådana handlingar, jag är till och med övertygad om att så skedde, men att det nu uppdagas brott begångna så sent som 2008 är minst sagt förödande (här finns, preliminärt för bloggen, en sida hos Wiki, men jag ska söka bättre information) . Man får hoppas att det grävs rejält i saken. De närmaste dagarna ska jag själv försöka ta fram mer information genom mina albanska kontakter.
" Parallellt pågår en internationell utredning om illegal organhandel under Kosovokriget 1998–99. Den bygger på en granskning som Europarådets rapportör Dick Marty överlämnade 2011. Han hävdar att det finns ”trovärdiga, sammanlöpande indikationer” på att Medicus-fallet har koppling till den krigstida organhandeln." 
Också detta skriver DN. Det ska bli mycket intressant att se vad man kommer fram till i Europarådet. Medan kriget pågick betraktade mina albanska vänner uppgifterna som serbisk krigspropaganda. Sanningen är förmodligen en annan.


Inga kommentarer: