torsdag 11 april 2013

WJC möts i Budapest i solidaritet med landets judar

Ungerska gardet på marsch
World Jewish Congress’s General Assembly kommer i år att hållas i Budapest 4 - 6 maj. Valet av plats är ingen tillfällighet utan en uttalad solidaritetsgest gentemot de alltmer trängda ungerska judarna. Arrangörerna säger att landets judar står inför “extremt stark antisemitism”. WJC håller i vanliga fall inte sina kongresser utanför Jerusalem.

Och så vaknar förstås Ungerns judehatare. Prästen och Jobbik-aktivisten Lorant Hegedus Jr. har lovat att arrangera ett “folkligt anti-bolsjevikiskt och anti-sionistiskt möte” den 4 maj. Hegedus manar WJC att fördöma vad han kallar “den judisk-bolsjevikiska, anti-kristna och anti-ungerska terrorn och sina egna ledare åren 1919-1945”.

Mötet som Hegedus planerar betraktas som hämnd för att det planerade arrangemanget den 21 april då bland annat motorcykelgäng skulle köra genom Budapest under parollen “Give Gas”.

Det bör påpekas att Hegedus har en lång och smutsig väg bakom sig och att han spelat en avgörande roll för både Ungerska gardets och Jobbiks skapande. Han har tidigare arrangerat vad han kallar "protester mot Israels försök att ockupera Ungern."

"Vi och bara vi är det utvalda folket" sa Lorant Hegedus Jr vid en Jobbikmanifestation 2011.

Här finner man en fördjupande text i ämnet, skriven av Ervin Rosenberg.

Inga kommentarer: