söndag 7 april 2013

Trettioprocentig ökning av antisemitiska incidenter (inkl. våld och vandalism) under 2012


The European Jewish Congress rapporterar om en globalt växande trend av antisemitiska incidenter under 2012. Rapporten publicerades på söndagen i samarbete med Tel Avivs universitet.
"It appears that rather than the Toulouse attacks being a shock to the system, they had the opposite effect and perhaps allowed terrorist groups in Europe to become more emboldened,” EJC President Moshe Kantor said at an anti-Semitism press conference Sunday at Tel Aviv University, pointing to attempted terror attacks across the continent against Jewish targets."
Ändå är det Ungern som står i fokus, när rapporten läggs fram, eftersom det är just där som
"a correlation was observed between the political strengthening of extreme right parties and the high level of anti-Semitic manifestations, including incidents of violence and vandalism."
Efter att ha diskuterat den allvarliga utvecklingen i Grekland och Ukraina säger man:
"Tel Aviv University said Sunday that 686 attacks were recorded in 34 countries, ranging from physical violence to vandalism of synagogues and cemeteries, compared to 526 in 2011."
EJC vänder sig nu till Europeiska Unionens parlamentstalman Martin Schulz och ber om hjälp. Jag är inte så säker på att hjälp någonstans står att finna, men så här heter det:
"calling on him to initiate parliamentary hearings and provide an official and regular monitoring of developments around these issues."
Men om en sådan önskan uppfylls så kanske den kan ha effekt.

Inga kommentarer: