fredag 7 juni 2013

Min nya bok utkommer i slutet av juli

Så var alltså min nya bok klar. Den skickades till tryckeriet igår. Är du intresserad kan du göra en förhandsbeställning med ett mail till thomas.nydahl@gmail.com Boken kostar 150 kronor inklusive frakt (och 200 kronor för dig som beställer från utlandet). Om du är bloggare eller skriver i andra sammanhang och vill ha ett gratis recensionsexemplar så hör du bara av dig till mig.

I slutet av juli utkommer min nästa bok. Den heter Medborgaren, makten och moskén. Den är ett försök att med konkreta exempel - från olika delar av världen och inte minst från Sverige - visa på det orimliga i att imamer och andra mörkermän ska styra över nationer och folk. Makten över ett samhälle kan rimligen inte placeras i en moské, den måste alltid vara sekulär och fri från religiöst inflytande. Sverige och resten av Europa befinner sig i en process då allt större hänsyn tas till imamernas och moskéernas särkrav.

Som i många av mina tidigare böcker finns det också insprängt mellan kapitlen personliga minnen av möten och resor som på ett eller annat sätt har förbindelsepunkter med islam och moskéns makt, och med den politiska islamismen.

Med min bok vill jag konkretisera problematiken och berättar därför inte minst om hur den arabiska våren gick fel när islamismen, inte minst i form av Muslimska Brödraskapet, tog över de folkliga protesterna och satte sig själva i maktens boningar. Det innebär att man också i den arabiska världen tagit ett jättekliv bakåt.

I ett land som Tunisien var kvinnorna delaktiga i det sociala livet, förvärvsarbetade, hade aborträtt och tvingades inte gå med slöja. De framstegen är som bortblåsta. Islamismen utgör därför också ett hot mot dessa folk som drömde om frihet istället för enväldiga tyrannier. Nu väntar dem det sharia-styrda mörkret med allt vad det innebär av grymma straff mot kuffar, "otrogna" och brottslingar (stening, hängning, stympning av kroppsdelar), köns-apartheid, omskärelse av småflickor och slut på yttrande- och tryckfriheten (om det någonsin funnits någon). Det som såg ut som ett framsteg blev ett historiskt återtåg.


***

Om man tvivlar på islamisternas mordiska avsikter kan man i en svensk tidning idag läsa en sedelärande historia. Jag fick vetskap om dessa fakta redan igår men betraktar det närmast som en sensation att DN skriver om det:
"Sex muslimska extremister erkände på torsdagen att de planerat attackera en högerextremistisk demonstration i Storbritannien med hemmagjorda bomber, skjutvapen, knivar och en machete. Det råder inget tvivel om att en våldsam attack av det slag som planerats skulle ha lett till hämndaktioner från den tänkta måltavlan, och med högsta sannolikhet lett till vedergällningar och en spiral av våld och terror."
Att EDL rutinmässigt kallas "högerextremistiskt" är vardagsmat i vår press. Det kan man bara bortse ifrån och istället ta lärdom av hårda fakta. Min egen syn på EDL redovisade jag i min bok Black Country, se här.

Utförligare rapport hittar man här:
"After the six were arrested, police found they had downloaded thousands of files from the internet containing videos of Al Qaeda training camps, bomb-making instructions and one showing a man putting on a suicide vest. Jewel Uddin, 27, Omar Khan, 31, Mohammed Hasseen, 24, Anzal Hussain, 25, Mohammed Saud, 23, and Zohaib Ahmed, 22, admitted planning the attack at a previous hearing. The men, who regularly met at the Darul Ihsaan Islamic and  Fitness Centre in Birmingham, will be sentenced today."