tisdag 22 januari 2013

Steve Holm: A National Tragedy

Holm på Sverigebesök. Foto AN
En amerikansk vän, Steve Holm, skriver i sin blogg, Desert Graces, om vapenvansinnet i USA:
"Guns were commonplace in the community where I grew up and when I was a teenager I learned to use the rifles and shotguns that were in our home for target shooting and hunting. I wasn’t a particularly avid hunter but I participated because it’s what people did. It was like cheering for the Green Bay Packers, as natural as eating or drinking. I didn’t think much about the guns…they were just there.
"Later on I lived in Wyoming, and though I had not intended to be a hunter, I learned to participate in that annual fall ritual because nearly everyone in the congregation I served hunted. Many pick-ups had gun racks with visible rifles and nobody thought much about it. I certainly didn’t! It was during those years that I started hearing about gun control laws and realized that the whole subject was hugely controversial. Cars sprouted bumper stickers with all the catchy slogans like, “The West Wasn’t Won With A Registered Gun,” and “When Guns Are Outlawed, Only Outlaws Will Have Guns.” I started hearing about the National Rifle Association and learned that it was girding up for a huge battle to protect our Second Amendment rights."
När jag igår såg installationsceremonin för Barack Obama slogs jag av denna kärnfrågas totala frånvaro. Nu var Obama tillbaka på det gamla spåret igen, med ett omkväde, "We - the people", som bäddades in i fluffig retorik och vackra visioner. Steve Holm igen:
"Our president has signed executive orders to address this issue and legislation to control guns and ammunition has been proposed. Congress is currently posturing, something it does very well, but no one believes that anything meaningful can be passed. I suspect the pessimists are right. There’ll be all kinds of pontificating, misleading statistics will be quoted, people will flock to the gun shops to get more weapons, and the killing will continue."
"I hope I’m wrong on this. I support the legislation that has been proposed and I want it to pass. But human beings are funny. The NRA (National Rifle Association), through years of propagandizing, has established the context for the debate. Their slogans and bumper stickers have been taken to heart and accepted as revealed truth. Many people actually believe that more guns make our country safer. The 30,000 who died? Well, they say, just imagine how many would have died if we didn’t have so many guns! When passions run high, logic goes out the window!"


3 kommentarer:

Christer sa...

Schweitz har många privata gevär och låga mordsiffror, lägre än Sveriges, faktiskt.

USA har högre siffror, men om man tar bort de mord som utförs av svarta, oftast mot andra svarta, kommer USA ner till nivån i Schweitz.

De områden som har högst kriminalitet har oftast hårdast vapenlagar. Chicago är ett bra exempel på detta.

Man har kriminaliserat innehavet av droger också. Detta har inte inneburit att drogmissbruket minskat.

Strängare vapenkontroll innebär inte att de kriminella lämnar in sina vapen, det innebär att de goda medborgarna avväpnas.

Sen tycker jag också att det är relevant att nämna att 2nd amendment är till för att hindra övergrepp från regeringen. 260 miljoner människor har dödats av de egna regimerna under 1900-talet, efter att deras befolkningar avväpnats. Jämför detta med det tusental som dödats i skolskjutningar av galningar.

Fler människor dör i bilolyckor. Detta innebär inte att man kräver att bilar ska förbjudas.

Inre exil sa...

Ja Christer, alla ämnen kan belysas från olika håll. Jag finner Steves resonemang intressanta och vill gärna visa dem. USA är - också i det här avseendet - två olika länder och jag ser ingen anledning att bagatellisera/relativisera de massmord som begås, till exempel på skolor. Det är ingen pacifistisk argumentation, bara ett konstaterande.

Anonym sa...

Kanada har lika stor vapentäthet som USA men mordtal a la GB eller de skandinaviska länderna.
Jag drar mig till minnes Bowling for Columbine av Michael Moore som hittade en rimlig förklaring:
Rädslan i det amerikanska samhället är stor, pilgrimmerna tog den med sig från Europa och har etablerat den väl i sitt nya hemland.
Sedan håller jag med Christer om att de svarta i USA, slavättlingarna, är nationens stora sorg med skyhög kriminalitet och väldigt bidragsberoende.
Blir intressant att se hur vårt eget lilla experiment utfaller.
HUBERT