lördag 5 januari 2013

Libanon? Nej, Sverige idag


Vad är det som hänt med Sverige, som gjort det legitimt att demonstrera sin vördnad för en imam som dog på 600-talet i Karbala, i svenska städer som Karlskrona? Varje gång jag ser dessa bilder - de brukar komma från Malmö - funderar jag på den svenska pk-elitens honnörsord "integration", "antirasism", "mångfald"...

Tror ni att föräldrarna till dessa svartklädda flickor nöjer sig med sådana ord? Klart att de inte gör. De vandrar för en död imam - noga räknat heter han Hussein - och det spelar ingen roll om de vandrar på skånsk eller blekingsk jord, de har ändå ingen som helst förbindelse till Sverige. Annat än den som försörjer dem, förstås. Ursäkta en lördagstrött livsvandrare, men det här kan jag varken förstå eller godta. Jag vill inte ens argumentera som anti-muslimska aktivister som framhåller att "Sverige är ett kristet land" - det är vi nämligen inte alls, Sverige är ett sekulariserat land, och här kan man, jude eller grek, leva i samförstånd om man dämpar manifestationer av makt genom religion. Det är uppenbart att muslimer inte tänker sig en sådan framtid i Sverige. Ändå ska vi "leva i samförstånd". Nej,jag tror inte att det fungerar, inte idag och framför allt inte imorgon.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Nej, självklart fungerar det inte. Och den förda politiken är inget annat än uttryck för ett förakt för den egna befolkningen, vilket så väl framkommer i Reinfeldts alster "Det sovande folket", som han skrev som nybliven riksdagsman (och som trots försöken att dölja den finns att hitta på nätet. Sedan finns starka ekonomiska intressen som hejar på, dels sådana som gör grova pengar på de konferansanläggningar och hotell o. dyl. som härbärgerar de asylsökande, och så förstås storindustrins företrädare som ser hur lönerna i framtiden kommer att pressas nedåt. En verkligt bra analys av de bakomliggande ideologiska och ekonomiska intressena, och som jag varmt rekommenderar till läsning, är Byron Roths, The Perils of Diversity (2010. Dock är en ingen uppbygglig läsning för den förespår oss, och det med rätta, en dyster framtid. /Arvid Bengtsson

Anonym sa...

Jag vihåller att när kulturer möts och blöts uppstår det en kamp och den starkaste segrar.
När vi då släpper fram som representanter för vår kultur dessa i sann mening kulturblinda socialister och dessa kulturlösa pseudoliberaler som intagit tribunerna kan man tycka vi får skylla oss själva.
Den svaga kulturens bärare får alltid skylla sig själva.
HUBERT

Lasse O sa...

Vi som växte upp på 50- och 60-talet fick lära oss att religion är opium för folket och att Sverige skall vara en sekulär stat utan normbildande religiösa inslag.
I dag har det offentliga Sverige gjort helt om och hävdar att just islam har rätt att sätta sin prägel på samhället.
Vi som är äldre har svårt att hänga med, särskilt som man kan göra tankeexperimentet att om en amerikansk kristen sekt krävt samma sak i Sverige som muslimer så hade bannbullorna haglat från både riksdag och tidningsredaktioner.

Det är något som inte stämmer. Varför är islam mer skyddsvärd än t ex Livets Ord?

Karl Malghult sa...

Nåja, nu finns det ju "vänster" som inte precis omfattar den offentliga hyllningen till det mångkulturella samhället heller. Läs exv. vad norske kommunisten Pål Steigan skriver i sitt senaste inlägg:
http://psteigan.wordpress.com/2013/01/06/kultur-innvandring-og-klasse/

"Hvis eliten kan lykkes i å dele opp arbeiderklassen etter religion, etnisitet, språk og kultur, vil arbeiderklassen ikke klare å samle seg. Og det har langt på vei skjedd. Den første bølgen av pakistanske arbeidere som kom til Norge gikk rett inn i fagbevegelsen og ble en integrert del av arbeiderklassen i Norge. Og de gikk dermed også rett inn i de tariffavtalene som allerede fantes. Dermed bidro de til å styrke fagbevegelsen og klassen.

... Derfor har myndighetene i de fleste høykostland lagt til rette for, oppmuntret og delfinansiert segregasjon etter kultur, religion og etnisitet. Og vi har fått en arbeiderklasse som er splittet opp i mange fraksjoner, som til dels ikke snakker samme språk, og som er fremmedgjort fra hverandre. Det nye underproletariatet ledes ikke av klassekjempere, men av imamer og andre kvinnefientlige og reaksjonære klansledere, som til dels er statsfinansiert for å gjøre dette.

... Den europeiske eliten har naturligvis lært av de romerske keisernes taktikk med Divide et impera – splitt og hersk [...] Eliten sier naturligvis ikke at de gjør dette for å splitte arbeiderklassen og ødelegge lønningene. De sier at de gjør det fordi de er for fargerike, multikulturelle fellesskap. Og venstresida har stort sett gjort denne ideologien til sin egen.

... Når jeg ser en kvinne i niqab som leier på tre førskolejenter i hijab, ser jeg et kvinnefengsel med barnemishandling på slep. Mine venner på venstresida ser et spennende kulturelt innslag i bybildet. Multikulturalisme forveksles med solidaritet. Slik kan det være fordi ingen snakker om klasse.

... En grunn til at skandinavisk økonomi fungerer så pass bra som den gjør er at det finnes en sterk tillit til at en avtale er en avtale. Når jeg sammenlikner med et annet samfunn jeg har begynt å kjenne litt, nemlig Italia, så er forskjellen enorm. [...] Norge har altså noen fordeler framfor Italia på dette området, sjøl om visse politikere også her utvikler sine klientsystemer, og sjøl om vi [Norge] er det mest korrupte landet i Norden. Men hvis tillit er så viktig, hvordan bygger man den? Tillit kan ikke skapes av deklarasjoner. Tillit skapes gjennom handling."

annannan sa...

Thomas, det här inlägget väcker ett antal frågor.

Du säger att det har blivit legitimt att visa denna typ av religiös vördnad. Är det verkligen så att det tidigare inte har varit legitimt, eller är det så att de som velat visa denna typ av religiös vördnad varit så få att det inte märkts?

Jag misstänker att det är det senare. Och då kan man ju om man vill (vilket jag inte nödvändigtvis vill) ta dina ord som stöd för att argumentera att de människor som vill utöva sin religion på detta sätt inte borde bo i Sverige.

Det omedelbara problemet för den som bor i Sverige och som inte vill uppleva detta är ju att det förekommer just i Sverige. Men du hänvisar till Libanon, du som tidigare skrivit om hur bedrövad det gör dig att se allt mer svart tyg i Palestina och Libanon där det för några decennier var mycket ovanligt att se någon dölja sitt ansikte, och till och med ovanligt att se någon dölja sitt hår.

Om problemet är den globala islamismen, då är det väl lika problematiskt om det här förekommer i Beirut som om det förekommer i Karlskrona?

Om problemet är fundamentalistisk religionsutövning, då är det väl lika problematiskt om det skulle röra sig om fundamentalistiska judar eller kristna?

Lasse O sa...

annanan, judendom är ingen missionerande religion, så den kan vi lämna därhän. Den växer inte i Västeuropa utan är möjligen i sin extrema form en broms för en rättvis fred mellan judar och palestinaaraber.

Kristendomen, med sitt fredsbudskap i NT, predikar inte heller krig mot otrogna eller särskild klädsel för kvinnor.

Så, är alltså ditt budskap att alla religioner är lika onda?
Förklara gärna och hänvisa om möjligt också till Profeten(Frid över honom) om det hjälper din argumentation.

Anonym sa...

Thomas, bara en kort kommentar till. Det är förstås helt sant att Sverige är ett sekulariserat land, men det går heller inte att komma ifrån att de flesta svenskar är djupt präglande av kristna kulturen. När jag blir tillfrågat om min religösa uppfattning, brukar jag svara att jag är kristen ateist. Trots avsaknaden av gudstro har jag självfallet mycket gemensamt med de som är troende kristna, men lite med de som är muslimer. Jag skulle nog vilja påstå att jag har mycket mera gemensamt med troende kristna än med sekulära muslimer, för de är förstås också präglade av sin kultur och dess tankevärld. Och den är inte densamma som min./Arvid Bengtsson

annannan sa...

Arvid, jag hävdar att vi skulle behöva tala om oss (och däri inbegriper jag majoriteten av västeuropéer) som kulturellt kristna utan att det säger något om vad vi tror på. Jag tror judendomen är den enda religion/kultur som helt naturligt hanterar detta.

annannan sa...

Lasse O, jag har inget budskap annat än att försöka förstå och reda ut, och jag har inget till övers för missionerande religioner.

Inre exil sa...

Tack för er intressanta diskussion! I bloggtexten skrev jag vad jag hade att säga, men stimuleras av era inlägg. Tack.