lördag 12 januari 2013

Lars Werner död

Kamrat Werner hos kamrat Honecker i DDR 1974
Det första jag tänkte på när jag läste att gamla VPK:s ledare Lars Werner avlidit var detta:
"Jag anser inte att Tjeckoslovakien är ockuperat. Men vi anser att de händelser, som skedde 1968 där främmande Warszawapaktstrupper marscherade in i landet inte är ett uttryck för normala förhållanden. Det pågår en normalisering, men vi anser inte att det är ett normalt förhållande att det finns utländska trupper i ett land."
"Jag anser att Tjeckoslovakien har en regim som det skulle ha haft oavsett om det skett en inmarsch eller inte... Det är svårt att säga vilken regim de skulle ha haft idag. Men jag tror inte att den regim de har idag enbart är ett uttryck för att det marscherade in utländska trupper 1968."

Werner hälsar på Ceaușescu i Bukarest
 Så talar förstås en politiker som står på främmande makts lönelista. Vi vet att det nuvarande salongsfähiga vänsterpartiet gick i Kremls ledband. Vi vet med facit i hand att de försök att verka "oberoende" som de gjorde under Wernes tid bara var lip-service. Ändå in i slutfasen av de östeuropeiska diktaturerna for Werner och hans västeuropeiska kollegor som skottspolar till länderna bakom muren, för att låta sig trakteras av god mat och goda viner. Werner prickade in både DDR(x) och Rumänien(xx) i reseschemat alldeles mot slutet. Men de citat jag visar ovan säger oss också något ännu viktigare. Bara en quisling kan tala så om ett land och ett folk som lider under sovjetiskt förtryck. Stridsvagnar, förföljelser, fängslanden och tortyr, det var vardag för de tjeckiska och slovakiska folken. För Werner påminde det om "en normalisering" och en regim som skulle styrt landet under alla omständigheter.

(x) Störst uppmärksamhet fick VPK, när man deltog i firandet av DDR:s 40-årsjubileum, kort innan Honeckerregimen föll: "Kamrat Erich Honecker. Inför denna 40-årsdag önskar vi kamraterna i SED och medborgarna i DDR stor framgång i socialismens byggande. Med kommunistisk hälsning"

 (xx) På VPK:s kongress 1978 gjorde den rumänske delegaten ett uttalande på ungefär samma tema. Werner och Hammar besökte åter igen Rumänien 1981. Efter ett sammanträde med Ceausescu utfärdades en presskommuniké, där det förklarades att "båda parter uttryckte sin tillfredsställelse över vänskapen och det goda samarbetet mellan Rumäniens Kommunistiska Parti och Vänsterpartiet Kommunisterna och sin beslutsamhet att utveckla kontakterna och solidariteten" Citaten hämtade här. 

Och som om detta inte vore nog säger yrkeslögnaren Gudrun Schyman till Sydsvenskan: "Han var drivande i avståndstagandet till regimerna i Östeuropa"