torsdag 10 januari 2013

Engelsk befolkningsförändring. Analys av resultaten från folkräkningen i Slough, Luton, Leicester och Birmingham. Minoriteter i majoritet

Wolverhamptons centrum. Foto: Astrid Nydahl
När jag skrev min bok Black Country hade jag för avsikt att ta med den folkräkning som gjordes 2011. Det kunde jag bara göra i begränsad omfattning eftersom de viktigaste resultaten skulle publiceras först nu i början av 2013. Idag kan vi läsa om ämnet utifrån en studie av folkräkningen på denna sida från Manchester (som förstås inte tillhör Black Country men som i denna studie omfattar hela det område som folkräkningen gällde):
"The latest analysis of 2011 census data in England and Wales, published today by University of Manchester researchers, has revealed the first local authorities outside London where no ethnic group is in the majority.
The research by the University’s Centre on Dynamics of Ethnicity (CoDE) shows the towns of Slough and Luton and the city of Leicester are now ‘plural’. Birmingham could join them in the next seven years.
The team, who also find that 23 of London’s 33 boroughs are plural, say towns and cities labelled by politicians as ‘segregated’ are in reality the most diverse.In the three local authorities, substantial numbers of Irish, Eastern European and other White populations have rendered their White British populations, though still large, as minorities for the first time."
Det är alltså Manchesters universitet och deras grupp CoDE som idag publicerar sin studie av befolkningsutvecklingen. De nämner i studien de städer där andra folkgrupper än de som i engelsk folkräkning kallas "vita engelsmän" kommit i majoritet: Slough, Luton och Leicester. De säger också att Birmingham förmodas bli en sådan stad om  sju år. När detta stadium nås talar man om att staden blivit "plural" vilket måste betraktas som en mycket lustig eufemism för en utveckling där de sociala/kulturella/religiösa polariseringarna nått en nivå där städerna de facto blir atomiserade och gettoiserade territorier utan nämndvärd kontakt eller interaktion med varandra.

Samma typ av utveckling i vårt land beskrivs med liknande eufemismer. Så kallas till exempel Malmö för "Sveriges mest mångkulturella stad". Det låter vackert. Det är meningen att det ska låta vackert. Som här, när Professor Ludi Simpson argumenterar kring det engelska undersökningsresultatet:
"These findings should now put to bed the arguments of those people in politics and the media who say the British identity is somehow under threat by a segregated society."


6 kommentarer:

Stefan Lundin sa...

Kommer regeringen Cameron att strypa invandringen? Det har ju varit på tal, inte minst för att Storbritannien är på ruinens brant med en statsskuld på 6,3 % (större än Greklands).

När det gäller Malmö är jag inte lika optimistisk som Heidi Avellan. På mig verkar hon som en av dessa godhjärtade socialliberaler som det finns så gott om i svensk media. Bara man hoppas tillräckligt mycket ska allt nog gå bra. Förhoppningar enbart lär nog inte räcka till för att bryta Malmös nedåtgående spiral. Man sätter sin tillit till schlagerfesten men hjälpte den Baku och Azerbadjzan?

Inre exil sa...

Stefan, jag länkar till Avellan för att hennes text är just så naiv och banal och för att det passar så bra in i det mönster där det ska låta vackert - samtidigt som de verkliga problemen sopas under mattan. Ja, måtte de få sjunga schlagers, det är nog där gränsen går.

annannan sa...

"substantial numbers of Irish, Eastern European and other White populations have rendered their White British populations" står det i texten du citerar.

Översatt och omskrivet, att det är inkommande / expanderande irländska, östeuropeiska och andra vita folkgrupper som gör att den vita brittiska gruppen hamnar i minoritet.

Jag har bara citatet framför mig och inte några siffror. Är det missvisande? Är det i verkligheten andra grupper som växer mer?

Om inte, varför ska vi förutsätta att irländare och polacker och portugiser och spanjorer och rumäner inte ska kunna integreras i det brittiska samhället? Europa har trots allt historiskt sett klarat av ganska omfattande arbetskraftsmigration mellan länder utan att det blivit samhällsomstörtande. De som invandrat har förblivit invandrare, men deras barn har i stor utsträckning blivit fransmän, schweizare, svenskar fast föräldrarna fortsatt haft kvar sina rötter på den portugisiska, italienska eller jugoslaviska landsbygden.

Inre exil sa...

Anna, om du går in och detaljläser analysen ser du att de två stora minoriteterna är pakistanier och bangladeshier - dvs asiatiska, muslimska enklaver. Jag syftar förstås inte på gruppen "other White populations", även om det också där förekommer slitningar (framför allt gentemot de grupper från f.d. östeuropeiska länder som kommit).

Jag hoppas du förstår att jag INTE förutsätter "att irländare och polacker och portugiser och spanjorer och rumäner inte ska kunna integreras i det brittiska samhället." Det är klart att de kan, efterhand.

annannan sa...

Bra.

Jag har läst din blogg som djävulens advokat de senaste dagarna, som du ser. Men jag tror att vi förstår varandra ganska väl på den här punkten.

"Ligga ovanpå" är ett bra uttryck. Jag har aldrig hört det, däremot är det en praxis jag har med mig hemifrån. Man ska ha en skön filt.

Inre exil sa...

Det får du så gärna vara Anna, det skärper mina sinnen. Jag vet att jag ibland uttrycker mig slarvigt.