fredag 25 januari 2013

Känner ni Clare Foges?

Clare Foges är författare, bosatt i London. Det finns både poesi och prosa av henne på nätet. Här en mycket intressant artikel från 2008 om den nya ryska rikemanskretsen i London.

Den publicitet hon får idag i världens alla tidningar beror dock inte på hennes poesi, utan på det faktum att premiärminister Cameron tagit in henne i kretsen av talskrivare. Det ska vara hon som skrev det mycket uppmärksammade EU-tal som han höll tidigare i veckan.

När kallar Reinfeldt in en svensk, ung poet som talskrivare? Jag tror inte att någon skulle tacka ja, men man vet aldrig.

*

Man kan för övrigt lära sig något av att läsa Lars Vilks idag. Hans krönika heter Våras det trots allt för KSPA? Och lite tröst för näthatsoffer och jag citerar ur den:
"Näthatet engagerar åtminstone några som ett litet sidospår till den saliggörande rasismen. Huvudsakligen är det en kärleksaffär mellan Aftonbladet och Avpixlat vilka har blivit alltmer beroende av varandra och som kan definiera sig utifrån att uppfatta den andre som Den Andre. Säkert ingen stor sak eftersom näthatshoten sedan länge har förvandlats till en form för frustrerad retorik. Alla deltagare i detta spel vilka betraktar sig själv som seriösa avvisar också hot. Jag har tidigare nämnt att jag är en av dem som långt tidigare har utsatts för näthat i stor skala men att det visade sig vara hot som kom från fel håll och som därför inte föranleder annat än ett från det officiella allmänintresset formellt avvisande. Dock är jag glad ändå och för de i detta just nu-ögonblicket martyriserade finns det tröst att hämta hos den antike filosofen Demokritos (såsom han citeras av Sextus Empeirikos): 'Den som förorättar är olyckligare än den som förorättas.'"


Inga kommentarer: