tisdag 15 januari 2013

Fem bibliotek hittills. Malmö idag

Den här gången gick jag inte vägen över BTJ i Lund. Dit brukar man skicka sina böcker - de flesta förlag gör det säkert än - och så recenseras de i Sambindningslistan. I den skriver jag själv, det är min sista lilla födkrok som ger en liten slant fyra gånger om året. Men Black Country skickade jag inte dit, för jag ville se i vilken mån biblioteken skulle direktbeställa. Och idag kom goda nyheter.

Malmö Stadsbibliotek har vaknat! Nu finns det 1 (ett) helt exemplar för utlåning där. Ja, alla sidorna i boken är med. Det är revolution i luften. Black Country får tävla med det gängse om låntagarnas gunst. Är du nyfiken - eller rentav bibliotekarie - så finns det fjorton recensioner att läsa:

http://howsoftthisprisonis.blogspot.se/2012/11/black-country-thomas-nydahl.html

Inga kommentarer: