tisdag 15 januari 2013

Brott och straff

Att Skåne är särskilt hårt utsatt för kringresande ligor är ingen hemlighet. Tvärtom är det ett problem som dryftas också i de medier som annars är så snabba att lägga på locket. Min lokaltidning har just nu ett par mycket intressanta artiklar om vad som händer med de enskilda personer eller ligamedlemmar som grips och lagförs i Kristianstad. Här i staden är det framför allt två sorters kriminalitet som upprör, olika typer av stölder och de fula och motbjudande "besök" man gör hos äldre människor i akt och mening att lura ifrån dem allt från kontanter till ädelmetaller. Sådana övergrepp omtalas i pressen under samlingsnamnet "åldringsrån".

Visserligen blev en guldbutik rånad under vapenhot igår, men det är inte den brottsligheten som är vanligast. I ingressen till gårdagens artikel om brott och straff läser jag:
"För asylsökande och andra icke-européer räcker det med lindriga brott för att dömas till utvisning. Men EU-medborgare kan vara vaneförbrytare eller begå grova stölder utan att utvisas. Orsaken är direktivet om den fria rörligheten."
I den uppföljande artikeln idag står det:
"Med en specialpreparerad väska stoppades tjuven tre gånger på två veckor i olika affärer. Trots det slapp han utvisning. Orsaken – hans nationalitet. Åklagaren Marie-Louise Holmberg i Kristianstad har den senaste tiden yrkat på utvisning i flera fall där Kristianstads tingsrätt sagt nej. Hon betonar att hon inte krävt utvisning mot bättre vetande."
Låt oss bortse från journalistens undermåliga svenska, den är standard idag (man stoppade förstås inte tjuven med hjälp av en specialpreparerad väska!) och istället ägna oss åt sakfrågan. Jag förstår att det handlar om "den fria rörligheten" inom Schengenområdet. Jag förstår men blir ändå inte klok på varför människor som förstör livet för andra och utgör en daglig plåga i vår stad, i vårt land, ska få så mild behandling, att de närmast kan betrakta den som en inbjudan om fortsatt brottslighet och fortsatt vistelse i Kristianstad.

Det finns ett prejudikat:
"Kristianstads tingsrätt lutar sig tillbaka på en dom från 2009, där Högsta domstolen inte ansåg att det var tillräckligt allvarlig brottslighet med fickstöld mot två åldringar för att utvisa en kvinna från ett EU-land."
Det är kontanta besked. Vi vet hur framtiden ser ut. Men vi måste förstås inse att den kommer att bli avsevärt mycket värre än nutiden. När man från rättsvårdande myndigheter ger dessa individer och ligor en så mild behandling kan resultatet bara bli ett. Har vi bett om det? Ja, jag har röstat ja till EU-medlemskap, men jag menar inte att jag därmed givit en röst för en brottslighet som gör livet till ett oroligt och skrämt vardagsläge för många gamla människor, och för småhandlare eller andra individer som på stan får ta konsekvenserna av den förda politiken. Jag röstade inte ja till EU för att "få dela" vissa länders extrema brottslighet. I en ny folkomröstning skulle detta "delande" få kraftigt genomslag i opinionen, inte minst här i Skåne, det är jag övertygad om.