måndag 14 januari 2013

Dagens Vilks-läsning

När jag idag gick till Lars Vilks blogg fick jag se mitt eget namn i rubriken. Det är en fascinerande text han skrivit om det offentliga samtalets eventuella förekomst. Bland annat skriver Vilks så här:
"Vissa handlingar påkallar större rasisttemperatur än andra. Om man t ex tecknar en rondellhund är rasistmotivet ställt utom allt rimligt tvivel. Nå, en del lådor är till för att samla utfallande gnistregn av identitetsmörker. Andra överträdare, vars kritiker inte fullt ut kan dra till med fascist och rasist, får nöjet att vaka över ensamheten."