onsdag 16 januari 2013

Flykten in i moderns sköte

Gustave Courbet 1866, L´origine du monde
 
"Kulturradikalt har der gennem tiderne været knyttet visse forventninger til en forestående "moderlig" overtagelse af magten i samfundet. Anarkisten og psykoanalytikeren Otto Gross forestillede sig således for 100 år siden en fremtid funderet i moderretten, hvor børnene fulgte moderen, og alle kvinder kollektivt finansieredes af alle mænd -som gennem en velfærdsstat. Han havde vist ikke studeret myrernes færden. Snarere end en positiv baggrund for løsningen af de dybe samfundsproblemer, vi står over for i dag, må man nemlig sige, at de stærke moderlige værdier har været en medvirkende årsag til krisen. Med individuel selvrealisering som drivkraft og en ufravigelig fokus på den enkeltes rettigheder over for den terapeutiske stat svækkedes det personlige ansvar og det civile samfund, og staten blev ufatteligt omkostningsfuld. Sideløbende med en nedbrydning af 'en protestantiske arbejdsetik' fandt der en kollektiv regression sted, en flugt ind i moderskødet -det velfærdsstatslige moderskød -i håb om at genfinde trygheden der. Men den tryghed er bedragerisk." (Henrik Jensen kommentator, historiker, Jyllands-Posten 15 januari).

1 kommentar:

Cecilia sa...

Ja, det handlar nog inte om antingen eller. Utan om både och.
Det är väl denna sköna förening, som "vi" letar efter?