lördag 16 juli 2016

Tobbe 30 år

Tobias Löv Nydahl, född i Kristianstad den 16 juli 1986, död i Tollarp den 10 oktober 2014. Här firar vi honom på 20-årsdagen i hamnen på Landön. För tio år sedan var han inte så sjuk som han skulle komma att bli.
Idag skulle du ha fyllt 30 år, min älskade son. Min saknad går inte att sätta ord på men det är ett mycket stort, svart tomrum som växer i mig.

Inför lidandet och döden är vi alla förstummade. Idag går jag vidare från ett tillstånd av sorg och mörker, därför att livet kräver det av mig. När döden satt sina klor i en människa brukar den inte ge efter och försvinna. Dödens egen kraft är så stark att den segrar, sakligt och osentimentalt. Det är kanske inför det jag måste erkänna mig besegrad, vända mig om och gå åt ett annat håll. 

Jag tar fram Mässa för hårda tider av R.S. Thomas och läser: ”När vi är svaga är vi // starka. När vi sluter // våra ögon mot världen, // brinner busken någonstans // inom oss. När vi är fattiga // och förstår att vårt // dukade bord inte räcker till, // är det dit den oinbjudne gästen kommer”. 

Tobbes kista med Astrids sista bild på honom, oktober 2014.

Inga kommentarer: