måndag 4 juli 2016

Filosofers liv och läror

Skånskt sommaroväder drar in över land. Foto 4 juli 2016: Astrid Nydahl
”Inte mindre än sexhundra personer brukade komma till Pythagoras nattliga föreläsningar, och om några fick äran att se honom skrev de hem och berättade att de varit med om något stort.” Diogenes Laertios, ur åttonde boken i Berömda filosofers liv och läror, om Pythagoras (c:a 570-c:a 495 f.Kr).

”Stoppa världen, jag vill stiga av!” – ett välbekant utrop från den populära musikalkulturen. Ett bättre, men lika orealistiskt vore för mig kort och gott ”Backa bandet!”. Eftersom det inte går nöjer jag mig dagligen med att läsa något av den klassiska litteraturen. 

Vad har innebörden blivit av vår brist på kontakt med det förflutna, med minnen, traditioner, seder och lärdom? Vi kan se det varje dag. Fördumningsindustrin äger hela nationers hjärnor och hjärtan. Den dunkande idiotimaskinen hörs överallt, såväl inomhus som utomhus. Värst av allt är kanske ändå att fördumningens och idiotins väg beträds alldeles frivilligt och med gott humör. Lärdomsanstalerna utryms till förmån för ”mysighet” och ”barfotahörn”, de klassiska spåkutbildningarna läggs ner och ren humbug får ta över på universiteten.

Jag har ägnat första sommarveckorna åt läsning av Diogenes Laertios verk Berömda filosofers liv ochläror (Atlantis förlag, översättning och inledning av Johan Flemberg). Det vi där möter är vad Diogenes Laertios skapade och skrev under 200-talet e.Kr. som en skildring av den grekiska filosofins utveckling, med tonvikten lagd på filosoferna. Flemberg skriver i sitt förord:
” Diogenes var själv diktare och citerar gärna ur diktverk som handlar om filosoferna, men skrev också egna dikter om dem (…) Ur filosofisk synpunkt särskilt värdefulla är de texter av filosofernas egen hand som han citerar, såsom de tre breven av Epikuros i vilka denne ger ett sammandrag av sin lära. Han citerar också testamenten av fem filosofer.”
Vilka är då filosoferna vi möter i verket? Det är indelat i tio böcker. Den första berättar om filosofins uppkomst, ”dess delar, de två traditionerna och de tio skolorna.” Filosoferna som presenteras och citeras är Thales, Sokrates, Platon, Aristoteles, Peripatos, Antisthenes, Diogenes från Sinope, Pythagoros, Empedokles, Herakleitos, Xenofanes, Parmenides, Melissos, Zenon från Elea, Leukippos, Demokritos, Protagoras, Diogenes från Appolonia, Anaxarchos, Pyrrhon, Timon och Epikuros. Och därtill en rad filosofiska skolor och riktningar, samt utförlig notapparat, bibliografi och register på det översatta bokverkets drygt 600 sidor. Sammanlagt får vi stifta bekantskap med 84 filosofer genom biografierna som Laertios skrev.

"Panaitios säger att det finns två dygder, den teoretiska och den praktiska (...) Av dygderna är vissa primära, andra underordnade dessa. Primära är: klokheten, modet, rättrådigheten och måttfullheten. Underarter är ädelmodet, självbehärskningen, ståndaktigheten, skarpsinnet och det goda omdömet." Diogenes Laertios, ur sjunde boken i Berömda filosofers liv och läror, om bland andra Panaitios.

Behöver man ha studerat filosofi på akademisk nivå för att läsa och lära av detta verk? Jag har ingen sådan utbildning. Jag läser det ändå med samma glädje som jag läst allt annat i hela mitt liv. Den självlärdes väg har en särskild tradition i vårt land och de som idag fnyser åt en autodidakt avslöjar sin egen begränsning. Allt det som berikar en människa liv genom kunskap och lärdom ska bejakas. Så ta nu detta tips till er, det är första gången vi ges möjlighet att läsa det på svenska!
1 kommentar:

Ipse Cogita! sa...

Den självlärde skola aldrig föraktas eller hånas. Putte Wickman sa att han lärde sig spela enligt apmetoden, genom härmning således. Hans vän Svend Asmussen sa att Putte lärt sig spela via metoden: ”en fullständig
autodidakt, ja, till och med en självlärd autodidakt”.

De hade go humor de där gubbarna!