onsdag 6 juli 2016

Krigsförbrytaren Tony Blair

Så, då är det alltså en offentlig sanning: Tony Blair är, vilket många hävdat länge, en simpel krigsförbrytare. Chilcot-utredningen lades fram under onsdagen och den som orkar läsa den i sin helhet kan faktiskt göra det, här.

Viktigast att slå fast är detta:

Tony Blair förankrade aldrig sitt beslut att ta landet ut i krig hos parlamentet, han informerade inte ens till fullo sin egen regering. Han bröt mot både brittisk och internationell lag. Han ljög om de så bekanta massförstörelsevapnen. Han sa inte ett ord om sin uppgörelse med president Bush, ingången långt före krigsstarten. Invasionen av Irak var inte "sista utvägen". Därtill konstateras att usel militär utrustning kostade många unga britter livet.

Två saker är uppenbara efter Blairs krig: islamismen har vuxit till ett bli en global, dödlig sekt, "kalifatet", som mördar människor inte bara i arabvärlden samt Asien och Afrika, utan också i det Europa som Blair påstod sig skydda. Blair var ingenting annat än en lydig marionett åt Bush-administrationen. Islamismen hade med all säkerhet haft stora etableringsproblem om inte det irakiska kriget inletts. Irak hade aldrig kunnat bli en bas för de islamiska krigarna, vare sig al-Qaida då det hade inletts eller nuvarande IS hade kunnat utveckla terrorn så länge landet styrdes av Saddam.

Tony Blair är idag en mångmiljonär (2010 uppgick hans förmögenhet till 230 miljoner, den lär inte ha blivit lägre idag). Han är en av krigets profitörer med många människors blod på sina händer.

Jag hoppas, men tror det inte, att Blair ställs inför riksrätt. Det kunde ge upprättelse åt alla de familjer som förlorade nära och kära. Kanske kunde det också bidra till att det irakiska civilsamhället gavs lite moralisk uppmuntran - ty det är just detta samhälle som betalar ett ohyggligt högt pris för Blairs underdånighet gentemot krigarna Bush & Co. och som ytterst gjorde honom till detta: en simpel krigsförbrytare.

Det jag skriver här är förstås inte ett ämne för debatt. Chilcot-rapporten är entydig. Den bekräftar just det som så många i politiska, militära och intellektuella kretsar hävdat i många år: Irakkriget inleddes på falska grunder, med hjälp av bedräglighet, lögner och hemliga överenskommelser. Tony Blair deltog aktivt och med nöje i dessa förbrytelser.