torsdag 7 juli 2016

Massornas uppror. Om elitens abdikation och massans plats

Foto: Astrid Nydahl
Kan man diskutera förändringar i människans beteende utifrån studier som är kortsiktiga? Frågan slog mig när jag läste José Ortega y Gassets bok Massornas uppror (Natur och Kultur 1934, översättning och introduktion av Alf Ahlberg). Den publicerades 1930 och byggde på två tidigare studier av honom, dels boken Espana Invertebrada som kom 1922, dels en artikel i El Sol med titeln Masas, 1926, samt i två föredrag hållna i Buenos Aires 1928.

När man läser en så pass gammal bok är man övertygad om att analyserna kan komma att halta, och att de exempel som leder fram till resonemangen kan te sig föråldrade. Men det märkvärdiga med Massornas uppror är att den ter sig så aktuell, så applicerbar på just 2000-talets Europa och de massor som befolkar kontinenten. 

Vi får här bekanta oss med begreppen elit och massa på ett sätt som kanske inte är vanligt idag. Att bara använda ett begrepp som elit betraktas numera som suspekt. Författaren menar att massans makt är intimt förknippad med elitens abdikering. De idel och den kultur som eliten är satt att förvalta och vårda har plötsligt upphört att vara giltig.

Vem är eliten i hans föreställningsvärld? Han darrar inte på rösten när han svarar: medelklassen. Det är medelklassen, redan på 1930-talet, som betraktas som en kulturell och moralisk elit. När den upphör att styra och massan samtidigt blir norm för våra liv upphör också vår dittillsvarande kultur att existera. Normen blir medelmåttan. Medelklassens låter medelmåttans kultur etablera sig.

Dess hegemoni omfattar det bottenslagg som finns i alla kulturer: den mediokra populärmusiken, hötorgskonsten, kiosklitteraturen. Nog känner man igen sig mer än en gång. Det som skulle ha varit en svensk medelklass är idag en obildad massa vars mål i livet är en snygg villa, en bra leasingbil, inkomster som alltid är för små och därför måste bli högre, ideal som hänger mer samman med samtida popkultur än med ett historiskt arv. Politisk obegåvning och kulturell nivellering brukar utmärka denna nya medelklass som alltid överskattar sin egen förmåga att leda ett samhälle framåt. 

Man måste nog läsa dessa ”gamla böcker”. De har något att säga oss. Det vi kan lära är inte minst att genomskåda vår samtid, dess politiska skojare och kulturföraktande normer. Och vill vi inget lära kan vi blunda medan vi bläddrar i böckerna, de som är så gamla att det varken står orden "spänning" eller "healing" på omslagen.
1 kommentar:

Exoterisk sa...

Läste boken ifråga själv 1969 (bibliotekslån) och citerade ymnigt ur den i en recension av en ungmoderat bok som bland andra hade Anders Björk som upphovsman. Recensionen sändes till en ungmoderat tidskrift men refuserades, trots att den än idag ter sig välskriven och sammanhängande, men man kanske inte kritiserar sitt ungdomsförbunds höjdare ostraffat.

Idag är situationen inte olik den på 30-talet. Abdikationen har lett oss fram till ett stup. Som bekant stödde Ortega Y Gasset den republikanska sidan i spanska inbördeskriget, medan många intellektuella i väst - i valet mellan pest och kolera - valde Franco-sidan.

Jag menar att vi åter inte kan vara kräsna utan att vi precis som italienska liberaler på grund av vår egen svaghet tvingas välja mellan fascism och bolsjevism. Eller deras nutida motsvarigheter.

Din beskrivning av svensk medelklass är träffande. Tyvärr sann vad gäller bildning. Inte ens enkla svenska ord som var vanliga för 40, 50 år sen förstår de som går ut svenskt gymnasium, knappt ens deras föräldrar. Detta viftas bort som "språket har alltid förändrats". Men den språkkunnige, den bildade kan ju, som Karlfeldt sade, "tala med bönder på bönders vis och med lärde på latin". Det vill säga tala med både förortsslynglar och Horace Engdahl.