fredag 8 juli 2016

Skogsvandraren och utstötningen. Vilks om min nya bok.

Storforsen utanför Älvsbyn i Norrland, juni 2016. Foto: Astrid Nydahl
LarsVilks har recenserat min nya bok. Han tar fasta på en viktig aspekt, den som handlar om att avskärma sig från mass- och konsumtionssamhället:
I ”skogsvandraren” igenkänner vi författaren Thomas Nydahl som nyligen kom ut med en ny bok Vardagar före sammandrabbningen. Det är en bok om böcker. Nydahl läser och reflekterar och ger läsaren ett urval av intressanta skrifter som man oftast inte hinner läsa.  Nu kan man få en bekväm litterär resa genom ett antal skrifter och personligheter. Samtiden och politiken är alltid närvarande. Nydahl har valt att dra sig undan, därav hans identifikation med skogvandraren som han hämtat från Ernst Jüngers Skogsvandringen från 1951 (på svenska 2014).
Efter detta tar Vilks tag i det som är ett faktum för mig. Från att ha varit en författare vars böcker recenserades i såväl dagspress som fackpress har jag förflyttats till de pestsmittades skara. Det är inte så konstigt. Jag började skriva om några av de frågor som man för tio-femton år sedan absolut inte fick beröra, t.ex. invandringen i stor skala från de muslimska länderna, och dess följd, politisk islam eller islamism, denna våldsamma ideologi baserad på Koranen som lett till så mycket lidande och död. Att alla, inklusive moderater och kristdemokrater idag med spelad passion talar om ämnena är en helt annan sak. Därför förväntar jag mig förstås varken uppmärksamhet eller seriös kritik när jag publicerar en ny bok. Det blir som bekant istället helt tyst. Utom på nätet, i vanlig ordning. Som här hos Bernur eller Oskorei. Har man ställts sig utanför är det där man får stå också i framtiden. Vilks resonemang är ytterst intressant och jag avslutar med att citera det:

Hur skall man få sitt erkännande från det man inte vill erkänna? Den ekvationen har ingen annan lösning än den pragmatiska, man får fortsätta utanför den kulturella offentligheten och se uteslutandet som en form av erkännande. Och ändå hoppas på att någon kan bekräfta att det inte är meningslöst. Nydahl gör det med arbete och insikt. Han läser ständigt, skriver oavbrutet. Som ett öskar i en sjunkande farkost som aldrig går till botten eftersom aktiviteten håller den flytande.
Nya boken beställer du med ett enkelt mail till thomas.nydahl@gmail.com


Inga kommentarer: