fredag 1 juli 2016

Boklig bildning eller icke-boklig "kunskap" - danskt exempel

En alldeles otidsenlig människa i ett rum som innehåller böcker!
Vad är bildning? Det är en fråga som rymmer många svar. I Köpenhamn har kultur- och fritidsborgmästaren i alla fall gett alla bibliotekarier råg i ryggen inför framtidens kunskaper. Nu ska böckerna kastas eller skänkas bort. En utredning har öppnat dörren för det de kallar "icke-boklig bildning". Man vill skapa "skolösa områden för lek" och "en behaglig plats att vara på". Det innebär till exempel att man tagit bort runt 30% av bokbeståndet för att ge plats för sådant som stadens 45% icke-läsare efterfrågar. 

Vad är det för något? Bland annat möjligheten att kunna låna verktyg, eller att vara med på temakvällar om fotboll. "Det är ett klart missförstånd att bibliotek handlar om böcker" säger borgmästaren, "det är just den fördomen det är extremt viktigt att göra upp med. Biblioteken har skapats i världen för att höja kunskapsnivån, det står i bibliotekslagen. Det har boken traditionellt varit ett redskap för, men det är den inte idag." 

Kultur- och fritidsborgmästaren heter Carl Christian Ebbesen. Han tillhör Dansk Folkeparti. Kan vara bra att lägga på minnet. Snart sker samma sak på ett bibliotek närmare dig, här i vårt arma land. Och det spelar ingen roll vilken politik dessa partier håller sig med, och oavsett vad de klistrar för etiketter på sig själva och varandra är jag övertygad om att verklig bildning är det värsta de vet. Och glöm inte bort att landsbygdens bibliotek i Norge sedan 20 år lånar ut symaskiner. Det finns "något för alla" - inte sant?

Vill man läsa hela artikeln så finns den här.