tisdag 7 juni 2022

Ur Viveca Dahls essä Putin: fascism med ”kristet” ansikte Horisont nr 4-5/2022

Foto: Astrid Nydahl

Alexandr Dugin är en av de nulevande ideologer Putin lutar sig mot. Han är tänkaren bakom drömmen om Eurasien, ett totalitärt imperium som skulle sträcka sig från Dublin till Vladivostok. Begreppet inspirerade Putin till den så kallade eurasiatiska ekonomiska unionen, en tullunion grundad 2015 av Ryssland, Belarus, Kazakstan, Kirgizistan och Ar­menien. Tanken är att den ska utgöra en växande motpol till EU och framför allt förhindra att fler länder ”luras” in i EU. 

1997 gav Dugin ut ”Geopolitikens grunder: Ryss­lands geopolitiska framtid” (Основы геополитики. Геополитическое будущее России). Enligt boken är det ultimata målet en ”finlandisering” av hela Eu­ropa. Den innehåller en konkret lista på vad som bör ske i stora delar av världen, inklusive Finland. Södra Finland skulle kunna bli en del av Karelska republiken och norra Finland doneras till Murmansk oblast. 

En enskild galnings storhetsvansinniga ”lösningar”? Det får man hoppas. Dugin var som ung intresserad av så pass udda fenomen som ockultism och satanism. 

Men: Dugins bok har använts av militärakade­min vid den ryska generalstaben. I det kaos som rådde i Ryssland efter Sovjets fall på 1990­talet kan den i vissa kretsar ha fått rollen av en ljuspunkt, en möjlighet till revansch för förödmjukelsen. (Jämför med utvecklingen i Tyskland efter de förödmjukande fredsvillkoren efter första världskriget.) 

Alexandr Dugin gör ingen hemlighet av att han är fascist tvärtom. Rysk fascism är enligt honom ärofull och något helt annat än tysk fascism. I en ar­tikel, publicerad samma år som boken, beskrev han den ryska fascismen som ”genuin och sann, gränslös och rlöd”. Den är ”en kombination av en naturlig, nationell konservatism med en passionerad önskan om verkliga förändringar”.

Liberalism, frihet och demokrati däremot är främmande för den ryska kulturen. Mänskliga rättigheter är inget universellt utan ett västerländskt påhitt.

Alla ortodoxa ryssar måste enligt Dugin förena sig med den ryska presidenten i den sista striden mellan det onda och det goda. 

Alexandr Dugin ar väl inkommen (insatt) i nazistiska teo­rier och har beklagat att ett centralt verk verkar vara försvunnet: en Palestinabok av Heman Wirth som skulle ha klargjort det mesta om judarna. Det var Wirth som på 1930­talet tog initiativ till Ahnenerbe, ”forskningsenheten” som skulle befästa och sprida Hitlers raslära. 

För åtta år sedan kallade Dugin ett krig med Ukraina oundvikligt. Ukraina förklarade honom som persona non grata redan 2006, bland annat till följd av aktioner hans eurasiatiska ungdomsförbund stått för. 

Fram till 2014 var han professor i sociologi vid det statliga universitetet i Moskva men fick sedan gå till följd av ett uttalande som kunde tolkas som en uppmaning att döda ukrainare. Han anställdes i stället av nystartade nationalistiska Tsargrad tv, som affärsmannen Konstantin Malofejev sparkade i gång med hjälp av en producent från amerikanska Fox News. 

Både Dugin och Malofejev finns sedan 2014 på EU:s, Kanadas och USA:s sanktionslistor. 

 

 

Inga kommentarer: