torsdag 23 juni 2022

Hur vila? Hur skydda sig? Inför det omöjliga väljer jag en annan väg

Vid Östersjön 22/6.
Hur ser vila ut i krigstid? Villkor nummer ett är att fysiskt ha lagt ett avstånd till radio, tv och dator. Att sitta vid Östersjön när det är tomt där, morgon och tidig förmiddag, är en verklig vila. Ändå mal tankarna kring det avskyvärda som pågår. Det kan ingen människa frigöra sig från, utan att ställa sig i dumhetens led på väg mot avgrunden.

Från TT kom detta telegram:

Chodorkovskij blev runt millennieskiftet stormrik på sibiriska oljefält. Men efter att bland annat ha gjort politiska utspel hamnade han i onåd hos Putin, fängslades i tio år och lever nu i exil.

En anledning till att alla försök till en stark opposition hittills har misslyckats i Ryssland är att folk, liksom i många andra auktoritära länder, utvecklat sympati och empati för härskarna, menar Chodorkovskij i en intervju med The Financial Times. Befolkningen i stort lider av Stockholmssyndromet, menar han. Uttrycket myntades efter Norrmalmstorgsdramat 1973, då flera i gisslan tog ställning för bankrånarna mot polisen.

– Brukar man höra talas om mycket opposition i diktaturer? frågar sig den forne oljemogulen retoriskt.

Men han verkar ändå vänta sig ett maktskifte i Ryssland – via våld.

– Det kan komma via kretsen runt Putin, eller armén, eller samhället i stort, förklarar Chodorkovskij för tidningen.

Oro för detta bidrar enligt 58-åringen till att Moskvaregimen inte vill beordra allmän mobilisering.

– Putin och (presidentkollegan i Belarus) Lukasjenko vågar inte ge vapen till folket. (Ukrainas president) Zelenskyj var inte rädd för sitt folk utan delade ut vapen.

– Om Putin distribuerar 40 000 automatkarbiner i Moskva kommer han inte att finnas kvar i morgon.

Inga kommentarer: