måndag 27 juni 2022

El-priserna och den kommande vintern

Foto: Astrid Nydahl
 

Det går mycket fort nu. I Skåne är det ekonomiska trycket så stort att jag seriöst överväger om vi måste flytta till en annan del av Sverige innan vintern kommer.

Pengar är inte ett samtalsämne i vanliga fall. Men när de inte räcker till el ens sommartid har något fundamentalt gått fel.

Det är det ena. Sedan finns både det andra och det tredje.

Jag har aldrig levt i norra delen av landet. För att husen ska bli riktigt billiga och elpriserna de allra lägsta måste man upp i el-område 1. Se på priserna under måndagen:

Exemplen tagna från Elbruk.se

Område 1 kostar drygt 40 öre. Här i Skåne är priset orimliga 3 kronor och 35 öre.

Det enda som hindrar mig just nu är det faktum att jag behöver tillgång till specialistvård för tre av mina kroniska sjukdomar. Här i byn finns den vården på bussavstånd till centralsjukhuset.

Nu är jag 70+, det är ett faktum. Det ekonomiska trycket från en marknadsekonomi av nuvarande slag gör livet svårt att hantera på ett rent existentiellt plan.


Inga kommentarer: