lördag 11 juni 2022

I mitt levda liv är jag mer författare än en som lever

Foto: Astrid Nydahl

”Det levda livet är också läsningen, förståelsen av tingen. Jag är mer författare än en levande person, än en som är i livet. I mitt levda liv är jag mer författare än en som lever. Det är så jag ser på mig själv. Att läsa är också att skriva.” (Marguerite Duras, ur Le Monde extérieur – Outside 2, 1993). 

 

Duras går hela vägen ut. Hon kompromissar inte med det erfarna. För henne står det klart att skrift och liv inte alltid hänger ihop, utan att skriften är mer verklig än själva livet. Skrivandet inrymmer allt det som kallas liv. På samma sätt förhåller det sig med läsandet; i det ryms hela spektrat av liv, i olika gestalter och tider.

 

Inga kommentarer: