lördag 11 juni 2022

Vad tjänar allt till?

Selly Oak, Birmingham. Foto: Astrid Nydahl
 

Ingenting blev bättre av försöket. Tvärtom. De senaste årens händelser har förstärkt mitt mörker. Ingenting blir som man avser, man missförstås, man säger fel saker... allt det har jag fått slängt över mig i efterhand. Vad tjänar allt till? Fåfängt är det och tankarna blir smutsade av det som ryktas, sägs, avses eller antyds. 

Är detta något att prata om? Naturligtvis inte. Jag gör det endast preliminärt, så får vi se senare. Om inte annat bidrar det till att jag är bättre förberedd nästa gång. Att säga nej är ofta klokare än ett förfluget ja. Diskutera krig och fascism med halvanalfabeter är meningslöst.

Cioran skriver i Utopins mekanism, i Historia och utopi (Symposion 1992, översättning av Jon Milos): 

"Ett stort steg framåt togs när människorna fick klart för sig att de måste förena sig och organisera sig i ett samhälle för att bättre kunna plåga varandra."

 

Inga kommentarer: