måndag 15 augusti 2016

"Marknadsdemokrati"


Foto: Astrid Nydahl
"Det som görs under benämningen demokrati har inte mycket gemensamt med res publica: jag skulle snarare kalla det marknadsdemokrati. Med viss självdisciplin är det en synnerligen behaglig existensform, men den kommer snart att vara över därför att den går fräckt mot mer och mer centralisering, och då kommer både självdisciplinen och behagligheten att ta slut. Är det inte en diskret fascism som väntar oss, med en myckenhet av biologisk utstoffering, totalt avskaffande av friheten, mitt i ett relativt materiellt välstånd?" (Imre Kertész, ur Den sista tillflykten, översättning av Ervin Rosenberg)

Inga kommentarer: