måndag 18 april 2022

Annandag påsk. Judisk pesach. Skönhet och lärdom

 Sidor ur Venedig Haggada. Giovanni di Gara (1600-talet) "This Haggadah was widely used in 17th-century Europe. It includes commentaries on the Hebrew text in three languages - Ladino, Yiddish, and Italian - as it was intended to serve diverse Jewish communities in Italy and across Europe"

Det är annandag påsk under måndagen. Jag tar fram en bild på den gamla Haggadan från Venedig. Historisk, konstnärlig skönhet. Historisk påminnelse om judendomen. Judiska museet skriver:

Pesach är den högtid som firas till minne av israeliternas uttåg ur Egypten. Vid högtidens början läser man ur haggadan, den bok där den här berättelsen finns nedtecknad tillsammans med rabbinska kommentarer om hur firandet ska gå till.

Hur förhålla sig till dessa böcker? Jag har en mindre avdelning Judaica i mitt bibliotek. Böckerna äger en sällsynt skönhet. Men ingen av dem används i några religiösa ritualer. Toran är också en bok som ingår i den kristna traditionen. De fem Moseböckerna skulle vi säga. 

Talmud däremot är "den skriftliga läran". Judiska församlingen i Stockholm skriver bland annat:

I Talmud finns skilda och ibland olika religiösa riktningar, rättsuppfattningar och etiska åskådningar representerade. Det är trettio judiska generationer och mer än tvåtusen författare som lämnat bidrag till Talmud. Man kan säga att Talmud är en samling protokoll över diskussioner som förekommit i flera hundra år.

Det som kännetecknar talmud och som gör den till en unik text är att alla sidors åsikter i en diskussion finns bevarade, inte bara den som "vann". Det gör det möjligt att se hur argumenteringen gick till. 

Man kan inte vara likgiltig för historien, inte heller när den handlar om olika religiösa skolor. I judendomen finner jag mycket som står mina tankar nära, men då syftar jag främst på dess kulturhistoria och mindre på de religiösa aspekterna. Så fattig vår litteratur skulle vara utan de starka, judiska inslagen!

I nästa vecka är det vardag igen. När jag på onsdag befinner mig i en skicklig läkares händer för att få ett avgörande besked sjunker jag ner i tankarna kring det människan skapat under århundradena.

 

Inga kommentarer: