söndag 10 april 2022

Rysslands anfall på Ukraina. Katolska tidskriften Signum talar klarspråk

I en ledare skriven av Kjell Blückert i nya numret av tidskriften Signum läser jag:

"Vad är det som motiverar Putins handlande? Har Putins storryska imperiedrömmar fötts ur hans religiösa föreställningsvärld eller passar de nationalistiska strömningarna i den rysk-ortodoxa kyrkan in som en av pusselbitarna i Putins revanschistiska politik? Maktmänniskan Putin instrumentaliserar i vart fall den kristna tron på ett avskyvärt sätt. Moskvapatriarken Kirill ställer in sig i detta ultranationalistiska led tillsammans med stora delar av den rysk-ortodoxa kyrkan."

Samt:

"Ett av de stora problemen är att det öst-kyrkliga arvet fortfarande till vissa delar korrumperas av nationalromantiska föreställningar om Blut und Boden, som odlas i de slavofila delarna av den rysk-ortodoxa kyrkan. Föreställningar av dessa storstilade slag har vi i väst till största delen gjort upp med. Men i Ryssland och den rysk-ortodoxa kyrkan krävs uppgörelser med dessa ideal."

Inga kommentarer: