torsdag 7 mars 2013

Intressant rumänskt i Författaren


Som medlem i Sveriges Författarförbund får man förstås tidskriften Författaren. Den har haft sina svackor genom åren. Men ibland har den, tack vare en driftig redaktör eller en ny förbundsstyrelse, lyft sig själv i håret och varit riktigt intressant. Och nog tycker jag att den nuvarande redaktören, Henrik C. Enbohm, gör en bra tidskrift. Årets första nummer är ett exempel på det. Med temat Rumänsk oro kan man läsa en tämligen ny dagbokstext av Mircea Cartarescu från perioden 29 juni till 26 juli 2012. Det är en text som lyfter fram något som de flesta av oss har ingen eller i bästa fall liten kunskap om. Rumänien tycks inte ha gått särskilt långt på vägen från enpartistat och kommunistisk diktatur till något som kunnat betecknas som en europeisk demokrati:
"Ingen, jag tror helt enkelt ingen kan förutse vad hösten kommer att föra med sig. Om de har allt i sin hand vid det laget kommer de att övergå till svarta listor och repressalier. Men jag hyser ingen som helst fruktan för dem, bara en oerhörd avsky och ett djupt förakt." (8 juli)
Och den 23 juli skriver han:
"Denna märkliga statskupp: de har allt i sina händer och ändå genomför de en statskupp, tar den vansinniga, otroliga risken, för att omgående kunna ta i besittning det som de redan har."
Dagbokstexterna är, liksom Cartarescus böcker på svenska, översatta av Inger Johansson. Numret innehåller också ett samtal med Adela Greceanu och Marius Chivu som Författarens redaktör gjort, samt novellen Men tänk om, av Adela Greceanu, i översättning av Jeana Jarlsbo.


Inga kommentarer: