måndag 25 mars 2013

För nattvaknaFör att njuta av musiken måste man avaktivera textningen som är både grovt felaktigt och irriterande. Gör det och låt sedan dessa legendarer tränga in i natten, de har mycket av värde att berätta och sjunga om.