torsdag 29 december 2022

Små och lite större förrädare

Att Viktor Orbán är en av de större förrädarna i denna krigstid står alldeles klart. Hans uttalanden har alltmer karaktären av medlöparens. Han tycks behöva Putin, lika mycket som Putin behöver honom.

Men vi har förrädare och medlöpare i vårt eget land. Politiska aktivister som gör allt för att tvätta Putinfascismen ren, och som ivrigt anklagar Ukraina för att vara hotet. De förekommer främst i de kretsar som före kriget kallade sig "regimkritiker" och som sedan anslöt sig till en märkligt förnuftbefriad anti-vaccinkampanj (som om inte olika vaccin bidragit till vårt lands hälsa genom hela min livstid).

Putin är förmodligen "en riktig man". Orban är lite klenare i manlighetsavseende, men trots allt också han "en riktig man". Skillnaden är väl bara den att Putin härskar över ett väldigt imperium.

En av dessa figurer här hemma skriver i dag att man "i alla fall läste klassikerna i Sovjet". Den sortens argumentation såg jag som mycket ung. I alla avseenden var den blek, eftersom de kommunistiska länderna skickade sina samtida författare i fängelse eller gruvan.


Inga kommentarer: