onsdag 7 december 2022

"I nuet skulle ett utträde visa sig katastrofalt för Ungern.”

Karikatyr från Hungarian Spectrum
 

Med anledning av det jag i går skrev om det ungerska beslutet att blockera EU-pengarna till Ukraina, vill jag nu återvända till ämnet. Min vän E.R. skriver:

 

”Under Orbán-åren (alltså från 2010) har det av och till antytts (av högt uppsatta människor i Orbáns närhet, men även av Orbán själv) att Ungern (Orbáns Ungern, nota bene) kunde komma till ett läge då landet har större anledning att lämna EU än att vara kvar. Opinionsundersökningar har fram till i dag visat att befolkningen i sitt flertal är positiv till att vara kvar i EU. Frågan hålls likväl hela tiden levande av regeringen som är mån om att visa att det är den som är herre på täppan, att den kommer att fatta det klokaste beslutet. Det är m a o svårt att veta hur det kommer att gå längre fram (befolkningens preferens kan också skifta). I nuet skulle ett utträde visa sig katastrofalt för Ungern.”

 

Utifrån detta tror jag mig kunna dra slutsatsen att den politiska klassen och det ungerska folket i väsentliga avseenden drar åt olika håll. Orbán tycks till varje pris vilja strö salt i de europeiska såren – inte bara i EU – för att hålla Putin på gott humör, och för att kunna importera de bränslen landet behöver. Det är en skam och det kommer att ställa till stor skada framöver.


Låt mig påminna om detta:


EU governments have until December 19 to take a position on freezing EU funds for Hungary. Orbán needs to have his recovery plan adopted by the end of the year or risks losing 70 percent of the €5.8 billion grants. 

Och så denna från Jyllands-Posten: 
1 kommentar:

Staffan Ohlsson sa...

Det är tveksamt om det finns någon europeisk politiker med lika stort folkligt stöd som Orban.
Måhända gäller det inte aktuell EU-fråga!