torsdag 8 december 2022

Generallöjtnant Timo Kakkolas tal i riksparaden på självständighetsdagen 6.12.

Mannerheim i Hellingfors. Foto: Thomas Nydahl
 

Ärade veteraner och lottor från våra krig, bästa festpublik, soldater!

Det gångna året har varit mycket exceptionellt. Efter två coronaår förändrades säkerhetsläget i Europa på ett betydande sätt efter att Ryssland den tjugofjärde februari inledde ett omfattande anfallskrig mot Ukraina. Kriget pågår fortfarande, och något snabbt slut på kriget finns inte i sikte. Finland har omvärderat sin säkerhets-politiska situation och ansökt om medlemskap i Nato.

Situationen i Ukraina har visat, att det har varit viktigt att upprätthålla en beredskap som beaktar Finlands övergripande säkerhet och att utveckla Försvarsmakten på ett systematiskt och långsiktigt sätt. Finland har i proportion till sin storlek ett mycket beaktansvärt försvar och enligt internationell måttstock en ytterst hög försvarsvilja. Vi har gjort rätt val, då vi har valt att upprätthålla och utveckla vår egen försvarsförmåga.

Trots att vi har ansökt om medlemskap i Nato, kommer Finlands försvar även framöver att vara Finlands Försvarsmakts huvuduppgift. Ett medlemskap i Nato betyder inte att en egen stark försvarsförmåga inte skulle behövas.

Kriget i Ukraina har visat vilken betydelse försvarsviljan har. Såsom vår överbefälhavare har konstaterat, går den viktigaste försvarslinjen mellan öronen. I Finland har vi lyckats upprätthålla en hög försvarsvilja, och detta tar sig också uttryck i tillit till Försvarsmakten. 

Vår försvarsförmåga är uppbyggd på så sätt att vi till vårt förfogande har trupper och system som baserar sig på hög teknologi och har förmåga att agera snabbt. Utöver detta har vi en kunnig och omfattande reserv, som grundar sig på värnplikten, och med vilken vi kan svara också mot större och mer långvariga hot. 

Ett exempel på styrkan hos reserven kan man se här i Fredrikshamn. Fredrikshamn är känd för Reservofficersskolan, där en betydande andel av våra ledare i reserven utbildas. Det betydelsefulla arbete som har gjorts här i Fredrikshamn har redan över 100 år gamla traditioner.

Ett fungerande försvar förutsätter även materiell beredskap. Genom upphandlingen av multirolljaktplanet F-35 garanteras prestationsförmågan för Finlands luftförsvar ända fram till början av 2060-talet. Marinens fyra korvetter av Pohjanmaa-klass kommer att trygga bibehållandet av Finlands marina försvarsförmåga och förebyggande förmåga. Dessa upphandlingar ger betydande mervärde för hela försvarssystemet. Under detta årtionde utvecklas också Försvarsmaktens gemensamma eldanvändnings-, cyber- och underrättelseförmåga.

Som en följd av kriget i Ukraina har Finland beslutat att snabbt förstärka sitt försvar. Vi utökar mängden försvarsmateriel i fråga om sådan materiel som vi redan har i vår användning. Vi har ökat mängden personal och vi förbättrar vår försvarsförmåga och vår beredskap ytterligare genom att öka antalet repetitionsövningar. Reservisterna har deltagit aktivt i övningarna och visat prov på god förmåga under övningarna inom samtliga försvarsgrenar och verk.

Under sommaren och hösten har vi också ökat vår internationella utbildningsverksamhet. Ett betydande antal trupper har utbildat sig i Finland med Armén, Marinen och Flygvapnet. Genom gemensamma övningar säkerställer vi vår förmåga att arbeta tillsammans i alla situationer.
Ett betydande delområde i Försvarsmaktens och reservisternas verksamhet är det lokala försvaret som täcker hela landet. Lokalförsvaret genomförs under ledning av Armén tillsammans med andra myndigheter, partner och ett stort antal organisationer.

Bästa åhörare,

Finlands anslutning till Nato framskrider. I fråga om materiel och system har vi redan länge varit kompatibla med NATO och det finns inga nämnvärda förändringsbehov ur den synvinkeln. Vi uppfyller de militära kriterierna.

För Försvarsmaktens huvuduppgift, försvaret av Finland behöver vi också framöver väl utrustade och utbildade trupper samt en reserv med försvarsvilja. Även i framtiden är det vi finländare som i första hand ansvarar för att försvara vårt land.

Jag vill tacka er alla för det arbete ni har gjort för Finlands säkerhet! Tillsammans skapar vi trygghet.

Låt oss utbringa ett trefaldigt leve för vårt självständiga Fosterland!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Så är det i Finland. Och Ukraina är på allas läppar och i allas våra tankar.

skepparn sa...

Ja, idag på rätt sida!
82 år sedan i tjänst hos CCCP vid Soumussalmi.
Ukrainarna blev kvar där!
Tack, Uno Fagernäs och finska män!

Inre exil sa...

Tack för era kommentarer!

elina sa...

När kriget mot Ukraina började frågade flera gamla som bor i samma hus om jag visste vart skyddsrummen var. De beslutade sig att ringa på min dörr om larmet ljuder i stället att försöka ta sig till det närmaste ensamma. Fast då har jag redan försvunnit i skogen.
Här är de tomma källarlokaler och vem ska öppna upp de vet ingen.

I Helsingfors är det ett helt samhälle under jorden med allting i för hela staden.