måndag 5 december 2022

”Du tror, att inbördeskriget är på väg; jag tror att det redan är här”

Filosofen Michel Onfray och författaren Michel Houellebecq 
 

Christian Skaug skriver i Document.no under rubriken Ett ljus i mörkret i Väst (min översättning):

Tabun bryts massivt, när filosofen Michel Onfray och författaren Michel Houellebecq möts i ett lössläppt samtal.

Det extraordinära mötet mellan två av Frankrikes främsta intellektuella – båda är omöjliga att sätta i båd – ägde rum i nyhetsmagasinet Front Populaire, som grundats av Onfray. Ett 45 sidor långt referat utkommer den 8 december.

Alla de nutida ämnena avhandlas på djupet; immigration, avkristnandet, EU, USA, miljöfrågor, transhumanism, eutanasi och mera, och behandlas med stor intelllektuellt mod. Den röda tråden är inte svår att se. Väst är på tillbakagång och står på kanten till avgrunden.

”Jag vill verkligen försvara väst, men väst måste fortfarande förtjäna att försvaras”, sa Houellebecq. Ett de största tabun i Europa, är att infödda européer ska vika undan för immigranter. Det bryts med dödsförakt.

”Jag var djupt chockad över att ’Le grand replacement’ kallades en teori. Det är inte en teori, det är ett faktum” säger Houellebecq.

Onfray tillägger: ”Det är objektivt sett det som siffrorna berättar”.

Islamismen är inte så potent som vi fruktar, menar Onfray, och han verkar tro, att muslimer förr eller senare underkastar sig konsumismens fana i Väst. Houllebecqs perspektiv är klart mörkare. Han väntar sig massivt våld.

”När hela territorier befinner sig under islamisk kontroll, tror jag att det kommer att uppstå väpnat motstånd. Det kommer att ske angrepp och skjutningar i moskéer, tillägger författaren som också förutser ”Bataclan´s med motsatta förtecken”.

Men de två är eniga om, att allvarliga sammandrabbningar redan börjat:

”Du tror, att inbördeskriget är på väg; jag tror att det redan är här”svarar

Onfray.

 

 

1 kommentar:

Stefan Lundin sa...

På det hela taget verkar inte folk förstå vad hög immigration från muslimska länder innebär. Politikerna, som borde veta bättre, banar i stället vägen genom att godkänna byggande av moskéer. Okunskap om islam är förödande för ett samhälle. Någon intellektuellt högtstående debatt förekommer tyvärr inte heller i Sverige. Alternativ media försöker men är samtidigt stämplade som islamofober av etablerade krafter. Frankrike har nått längre, där tillåts åtminstone diskussion om problemen.