måndag 5 oktober 2015

Bortom och utanför - världen

Foto: Astrid Nydahl
"Men akta dig för världen! De förstår dig inte. Och mycket elakt sägs om dig. Låt det bero! Ensamhet, det skulle du veta vad det är!" Olav H. Hauge: ur Dagbok, 22 september 1965, översättning av Lars Molin.

"Sälja min ensamhet? Även om den ibland är tung att bära? Omöjligt. Man kunde lika gärna sälja sin hembygd och sitt fädernesland." (Dagbok, 18 maj 1970)

"Man kämpar och lider för att återerövra sin ensamhet. Och så en dag ler världen sitt ursprungliga, naiva leende. Då är det med ens som om kamp och liv suddats ut inom en." Albert Camus i Anteckningar, 1935-1942 översättning av Anna Säflund.

"Märk att ensamhet kan vara - antingen en allvarlig sak, d.v.s. full af finaste glädje och solighet - eller också bara helt enkelt en löjlig situation. Ensamhet förpliktar." Vilhelm Ekelund, ur Sak och sken.Inga kommentarer: