lördag 28 juni 2014

Reflektion runt ännu en årsdag

Foto: Astrid Nydahl
Förlora sig i det blå. Bortse och blunda. Tiga och misströsta. 

”Jag vill tiga om allt språket inbegriper.
Jag vill tillbaka dit där jag hör hemma.”

(Ur Vinterpalatset - 1959 - av Paavo Haavikko i tolkning av Bo Carpelan)