lördag 1 december 2012

"...påstått skadliga tankar och bilder"

Äspet i Skåne. Foto: A Nydahl
Idag skriver Lena Andersson en mycket tänkvärd krönika i Dagens Nyheter, där hon bland annat hävdar detta:
 "När man kräver borttagande av bilder och böcker från marknad och bibliotek gör man konsten till ett politikområde bland andra, där politikens förfarande ska gälla vid intressekonflikter. Det är en ståndpunkt som går att försvara. Jag gör det inte, för ett samhälle blir snöpt om det inte skiljer på materiella och immateriella motsättningar utan beredvilligt tillgodoser krav på att freda människors medvetanden från påstått skadliga tankar och bilder."
Hade fler liberaler sett detta skulle vi inte heller ha en hetsjakt på författare, bildkonstnärer, bloggare och andra. Men steget är mycket långt - kanske ouppnåeligt i vårt arma land - till en samhällsanda som värnar det fria ordet också i det som kallas "intressekonflikter".

 

1 kommentar:

Cecilia sa...

Lena Andersson skriver som alltid mycket bra.
Men det är väl ändå både trist och betänkligt, att hon "måste" referera till "konsten", för att förklara/"rättfärdiga" en så enkel sak som dagens vällevads-syndrom - dvs bristen på att kunna relatera historiskt?