torsdag 6 december 2012

Finlands självständighetsdag

Lars Huldén, född 1926 i Munsala (Jakobstads BB), Finland
Med anledning av att det idag torsdag är Finlands självständighetsdag vill jag idag visa er en finlandssvensk dikt.

Lars Huldén
Doktor Hök har ordet

Ordet gräns,
som är lånat från tyskan,
uppträder första gången i svensk text
år 1460, i ett finländskt diplom.

Då avsåg det
- skulle man vänta -
gränsen mot Ryssland,
länge bedömd som den enda verkligt
väsentliga gränsen i världen.

Men det talades i diplomet
om vem som skulle dra nytta
av gränslandet
mellan Hvittis och Lävenpelto byar
i Kumo socken.

Som en skrämmande nonchalans
hos historiens gudinna
måste man uppleva detta:
att ett så viktigt ord
fick introduceras på hävdens blad
med ett så obetydligt exempel.

Men låt oss minnas: Gudar försvarar
ingen gräns, det måste vi göra själva,
icke endast nationens gränser, men även
moralens, litteraturens, religionens,
och ekonomiens.


(Ur "Dikter i fosterländska ämnen" från 1967)


Tack till Anders W.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Egentligen är ju Lars Huldén från Munsala.
BB är i Jakobstad, därför står J:stad som födelseort i vissa böcker.
Anders W

Inre exil sa...

Tack Anders, jag har gjort en halvtaskig korrigering.