söndag 16 december 2012

Judehatet i Ungern

Som söndagsläsning skulle jag vilja rekommendera er att läsa denna text av Ervin Rosenberg. Det är sällan vi får oss till livs rejäla analyser av skeendet i Ungern, mest flimrar det bara förbi små fragment. Rosenbergs artikel är ett bra undantag. Hela artikeln läser du här, men smaka först på dessa inledande stycken:
"Antisemitism och judehat är inte av färskt datum i Ungern. Inledningsvis vill jag formulera följande föga revolutionerande påstående: judefientligheten har sin grund i den av kyrkan predikade lära som under århundradenas lopp gjort de s k breda lagren mottagliga för judehatets argument. Från kyrkofäderna och fram till mitten av förra århundradet har kyrkan – alltsedan den romerske kejsaren Theodosius tid oskiljaktigt sammanflätad med den världsliga makten – stämplat judarna som gudsmördare, mänsklighetens fiender och Satans anhang, trängt ut dem ur samhället, gjort dem rättslösa och utlämnat dem åt godtycke och våld. Ungern kristnades på tiohundratalet och har sedan dess följt kyrkomötenas beslut."
"Jag ser det som nödvändigt att inledningsvis fastslå detta, väl medveten om att vår tids antisemitism hämtar näring ur ideologier som inte sällan är fientliga till kristendomen. Den moderna tidens ”världsliga” antisemitism har tvivelsutan bidragit till judefientligheten med gåvor ur sitt rika förråd av argument (antikapitalism, rasteorier m. m.) men den har tagit över mer än vad man brukar medge från den kristna antijudaismens arsenal. Marken var sannerligen väl förberedd."
Läs också DN:s ledare idag.

Inga kommentarer: